ISI-congres: focus op innovatieve statistiek

/ Auteur: Miriam van der Sangen
De CBS-methodologen Mark van der Loo en Nino Mushkudiani ontmoetten in Marrakech  vertegenwoordigers van alle 148 statistische bureaus in de wereld.
Wat zijn de ethische kanten van big data? Welke rol spelen webscrapers bij dataverzameling in de officiële statistiek? Welke indicatoren zijn van belang voor het maken van beleid? Deze en andere onderwerpen kwamen aan bod van 16 tot 21 juli 2017 tijdens het 61e ISI World Statistics Congres (WSC) in het Marokkaanse Marrakech. Ongeveer 3000 vertegenwoordigers uit de statistiekwereld, de wetenschap en het bedrijfsleven wisselden met elkaar van gedachten over de nieuwste ontwikkelingen op statistisch inhoudelijk en methodologisch gebied. Ook het CBS was er met een delegatie bij.

Motiverend

De CBS-methodologen Mark van der Loo en Nino Mushkudiani ontmoetten in Marrakech vertegenwoordigers van alle 148 statistische bureaus in de wereld, Eurostat, de OECD, het IMF, de Wereldbank en universiteiten. Van der Loo: ‘Dit ISI-congres is zó groot en omvangrijk dat je eigenlijk kunt spreken van 6 congressen in één. In totaal waren er 3000 deelnemers en dagelijks 20 parallelsessies.’ Mushkudiani bezocht 4 jaar geleden ook het ISI-congres en is nu weer enthousiast over het evenement: ‘Dit congres is heel erg motiverend. Doorgaans zit je dagelijks achter je bureau zaken uit te denken, terwijl je nu een hele week je onderzoeksresultaten kunt delen met een groot aantal andere geïnteresseerde onderzoekers.’

Volop discussies

Zowel Van der Loo als Mushkudiani organiseerden lezingensessies tijdens het congres. Van der Loo: ‘Mijn sessie ging over welke open source software de verschillende statistiekbureaus kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor seizoencorrectie, imputatie en webscraping. Vanuit een volle zaal werden veel vragen gesteld en er waren volop discussies.’ Daarnaast gaf Van der Loo een presentatie over de nieuwe data-architectuur waar binnen het CBS aan wordt gewerkt. Deze architectuur wordt onder andere ontwikkeld ter ondersteuning van het door het CBS ontwikkelde concept van de Urban Data Centers (UDC). Daarbij bundelen het CBS en een aantal grote gemeenten in Nederland de krachten op het gebied van data-infrastructuur, dataverwerking en privacy. Ook het in september 2016 opgerichte Center for Big Data Statistics (CBDS) passeerde in de lezing de revue. Binnen het CBDS werken nationale en internationale partijen uit de overheid, het bedrijfsleven, de wetenschap en het onderwijs samen op het gebied van big data-technologie en big data-methoden voor de productie van officiële statistieken. ‘Op deze gebieden loopt het CBS voorop’, aldus Van der Loo.

Nieuwe kennis

Ook Mushkudiani verzorgde tijdens het congres een lezingensessie. Zij sprak over de voortuitgang bij de samenstelling van de Nationale Rekeningen, met name daar waar het de integratie en afstemming van grote hoeveelheden data betreft. ‘Ook de techniek waarmee het CBS inconsistenties in grote hoeveelheden data op macro-economisch niveau oplost was onderwerp van de presentatie. Het CBS en Canada gebruikten als één van de eerste statistiekbureaus deze methode. We zien nu dat andere statistiekbureaus ons voorbeeld volgen.’ De twee CBS-collega’s bezochten zelf ook de nodige lezingensessies om nieuwe kennis op te doen. Zo woonde Van der Loo een sessie bij over het modelleren van reeksen gebeurtenissen (causal event graphs) en verdiepte Mushkudiani zich in de ethische kanten van big data en de verschillende toepassingen van Bayesiaanse technieken en methoden. In de lezingensessie over adaptieve surveys gaf ook CBS-collega Barry Schouten een lezing over Bayesiaanse technieken. Daaraan leverde Mushkudiani eveneens een bijdrage. Naast het opdoen van nieuwe kennis, was er gelegenheid statistici uit de hele wereld te ontmoetten en nieuwe netwerken aan te gaan. ‘Iedereen van betekenis op statistisch gebied is er, je kunt dus iedereen spreken en veel kennis en ervaringen delen’, aldus Van der Loo.

Wat is het International Statistical Institute?
Het International Statistical Institute (ISI) is een internationale vereniging waarbij statistiekbureaus, wetenschappelijke instellingen en bedrijven zijn aangesloten. Daarnaast heeft de vereniging ook individuele leden. In totaal telt de ledenadministratie meer dan 4.500 namen. Bij de oprichting in 1885 was het internationaal vergelijkbaar maken van statistieken de doelstelling. Dat is na meer dan 130 jaar nog steeds belangrijk.