CBS bouwt dataecosysteem met partners

/ Auteur: Miriam van der Sangen
© Sjoerd van der Hucht Fotografie
Op 14 maart jl. organiseerde het CBS het tweede Big Data Matters seminar op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Meer dan 200 deelnemers waren er op af gekomen: overheidsorganisaties, kennisinstellingen, onderwijsinstituten en bedrijven. Het CBS onderstreepte tijdens het seminar het belang van samenwerking met diverse verschillende partijen. Het wil een dataecosysteem ontwikkelen om nog beter in de databehoeften van overheden te kunnen voorzien.

Objectieve cijfers

Astrid Boeijen, hoofddirecteur van de hoofddirectie Dataservices, research en innovatie van het CBS: ‘Objectieve, actuele cijfers zijn bij het nemen van beslissingen en bij het formuleren van beleid cruciaal. Het CBS staat voor objectieve cijfers, maar ook voor actionable intelligence. Big data spelen daarbij een belangrijke rol: ze helpen om snel actuele data te maken en bieden de mogelijkheid van volledige waarneming in plaats van een steekproef.’

Dataecosysteem

Waar het CBS nu vooral statistieken maakt op basis van data uit overheidsregisters en enquêtedata, worden deze bronnen in de toekomst steeds vaker gecombineerd met big data. ‘Het CBS zet op dit gebied flinke stappen. Maar we zien in toenemende mate dat je innoveren en het maken van actionable intelligence niet alleen kan. De kracht van het CBS ligt in de enorme datasets, de grote methodologische kennis, de innovaties en de mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te combineren. In de samenwerking met bedrijven en kennisinstituten liggen grote kansen om aan de databehoefte van bijvoorbeeld overheden tegemoet te komen. Dit willen wij vorm geven in een dataecosysteem, waarin wij elkaars kennis en expertise versterken.’

Meerwaarde

De afgelopen jaren is het CBS al met diverse verschillende partijen een samenwerking aangegaan in de zoektocht naar nieuwe big data bronnen. Ook heeft het met die partijen de technologische mogelijkheden verkend om big data als bron in te zetten. Daarnaast is datagedreven werken gestimuleerd. Aan het Big Data Matters 2 seminar namen veel van deze partners deel. In het middagprogramma verzorgden zij presentaties, waarin zij dieper in gingen op uitkomsten van big data onderzoek. Samen met het CBS lieten zij resultaten zien op het gebied van een aantal belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals mobiliteit, energietransitie en arbeidsmarkt (presentaties Big Data Matters 2019). Aanwezige partners waren onder meer LinkedIn, RVO, RET, TomTom, T-Mobile, Mezuro en de gemeenten Eindhoven en Amsterdam. De samenwerking tussen verschillende partijen leverde o.a. nieuwe inzichten op over de drukte op delen van het Rotterdamse metronetwerk en de drukte in de stad Amsterdam op een feestdag als Koningsdag. Boeijen: ‘Juist door die nauwe samenwerking ontstaat meerwaarde.’

Bent u geïnteresseerd in deelname aan het dataecosysteem van het CBS? Neem dan contact op met directeur dataecosystemen Magchiel van Meeteren.