Zoekresultaten

284 resultaten voor keyword:bouwen en wonen
284 resultaten voor keyword:bouwen en wonen

Pagina 2 van 12

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen blijft gelijk

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer evenveel als in 2017.

Artikelen

Bijna 66 duizend nieuwbouwwoningen in 2018

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad in 2017.

Artikelen

Huizenprijzen op niveau van voor de kredietcrisis

10 jaar na het uitbreken van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn echter grote regionale verschillen.

Artikelen

Woningwaarde in 2018 gemiddeld 6,5 procent omhoog

De woz steeg per 1 januari 2018 gemiddeld met 6,5 procent. De grootste stijging was in Amsterdam met 17 procent.

Artikelen

Keert de verdwenen bouwvakker terug?

De paper "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat over de ontwikkeling van het aantal werkenden, de in- en uitstromers in de bouwsector tijdens en na de economische crisis. Tot en met 2016 keerden...

Artikelen

36 duizend bouwvakkers teruggekeerd in de bouw

36 duizend bouwvakkers die in de economische crisis de bouw hebben verlaten, zijn teruggekeerd in die sector.

Artikelen

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren.

Artikelen

Omzet bouw wederom toegenomen

Omzet van de bouwnijverheid is weer gestegen in het eerste kwartaal van 2018

Artikelen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen, 1995-2018

Aantal werkzame personen, aantal banen, gewerkte uren per kwartaal uitgesplitst naar type werkenden, oorspronkelijk en seizoensgecorrigeerd

Cijfers

Hoogste aantal nieuwbouwwoningen in acht jaar

De ontwikkeling van de woningvoorraad en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2018

Artikelen

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

WOZ-waarde stijgt na jarenlange daling

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen.

Artikelen

Kwartaalmonitor bouw, eerste kwartaal 2016

Informatie over de bouwsector van het eerste kwartaal van 2016

Artikelen

Bijna drie kwart Verenigingen van Eigenaren in Randstad

Verenigingen van Eigenaren vooral gevestigd in de Randstad,

Artikelen

Grootste prijsstijging koopwoningen in 8 jaar

Bestaande koopwoningen waren in maart 4,3 procent duurder dan in maart 2015.

Artikelen

Overheid; inkomsten en uitgaven 1969 - 2013

Inkomsten, uitgaven, vorderingensaldo, exploitatiesaldo, memorandumposten van de sector overheid volgens definities nationale rekeningen.

Cijfers

Basisverlegging indexreeksen

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in...

Artikelen

Statistisch jaarboek 2012

Het Statistisch jaarboek 2012 biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Het boek is een onmisbare steun voor wie zich wil oriënteren op onderwerpen als...

Publicaties

Statistisch Bulletin no. 51

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en Sociale zekerheid; Bouwen en wonen; Inkomen en bestedingen

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties