Kenmerken transformaties op de woningmarkt, 2014-2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

In dit haalbaarheidsonderzoek is getracht verschillende kenmerken met betrekking tot de panden, woningen en bewoners van de al eerder bepaalde transformaties (2014-2016) in kaart te brengen. De omvang van de woningvoorraad wordt al regulier door het CBS in kaart gebracht, waaronder ook de transformaties op de woningmarkt. Dit haalbaarheidsonderzoek is dan ook aanvullend op de reeds gepubliceerde publicatie ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016. Een update van de transformaties op de woningmarkt ‘Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017’ is tegelijkertijd met deze publicatie uitgekomen, waardoor de resultaten nog niet meegenomen konden worden ten tijde van dit onderzoek.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

De methode voor het bepalen van het aantal transformaties is begin 2019 herzien. Zie voor nieuwe cijfers voor de jaren 2012 tot en met 2018 de publicatie ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018’ via de link onderaan deze pagina. Voor de jaren 2017 en 2018 zijn ook kenmerken van de transformaties beschikbaar.

Relevante links