Toelichting Wijk- en Buurtkaart 2021

Over deze publicatie

De Wijk- en Buurtkaart 2021 bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 3 GIS-formaten (ESRI™-shape, ESRI™-fgdb en geopackage).

Het zip-bestand bevat een submap SHP met daarin een reeks bestanden die samen een shapefile vormen. Shapefiles zijn kaartbestanden voor gebruik in GIS-programma’s als ArcGis of de gratis tegenhanger QGis.
Gebruikers die de informatie alleen in tabelvorm willen gebruiken, kunnen gebruik maken van het Excel-/csv-bestand of het dbf-bestand openen in bijvoorbeeld Microsoft Excel of een ander programma naar keuze.
Daarnaast bevat het zip-bestand de wijk- en buurtkaart als geodatabase en geopackage. Deze beide bestandsformaten zijn net als de shapefile te openen in ArcGis of QGis.