Keert de verdwenen bouwvakker terug?

Uit de bouw vertrokken na het uitbreken van de kredietcrisis veel werkenden vanwege de ingezakte productie. Inmiddels is de situatie omgeslagen. De bouwproductie is bijna terug op het oude niveau en de bedrijfstak heeft een groot tekort aan personeel.
Van de meer dan 230 duizend werknemers en zelfstandigen die de bouw tussen 2008 en 2016 verlieten, keerden er tot en met dat laatste jaar 36 duizend terug. Het onderzoek "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat uitgebreid in op de in- en uitstroom van werkenden in de bouw tijdens en na de economische crisis.