Verkeersintensiteit; rijkswegen

Verkeersintensiteit; rijkswegen

Rijkswegen Perioden Verkeersintensiteiten rijkswegen (aantal gepasseerde motorvoertuigen per uur)
Alle Rijkswegen 2018* 2.283
Rijksweg 1 (A1) 2018* 2.717
Rijksweg 2 (A2 en N2) 2018* 3.768
Rijksweg 3 (N3) 2018* 2.193
Rijksweg 4 (A4) 2018* 3.241
Rijksweg 5 (A5) 2018* 2.255
Rijksweg 6 (A6) 2018* 1.647
Rijksweg 7 (A7/N7) 2018* 1.466
Rijksweg 8 (A8/N8) 2018* 3.203
Rijksweg 9 (A9/N9) 2018* 2.406
Rijksweg 10 (A10) 2018* 4.754
Rijksweg 11 (N11) 2018* 1.785
Rijksweg 12 (A12) 2018* 4.197
Rijksweg 13 (A13) 2018* 4.549
Rijksweg 14 (N14) 2018* 1.803
Rijksweg 15 (A15 en N15) 2018* 1.988
Rijksweg 16 (A16) 2018* 3.721
Rijksweg 17 (A17) 2018* 1.919
Rijksweg 20 (A20) 2018* 3.398
Rijksweg 22 (A22) 2018* 1.510
Rijksweg 27 (A27) 2018* 3.087
Rijksweg 28 (A28) 2018* 2.383
Rijksweg 30 (A30) 2018* 2.013
Rijksweg 31 (A31 en N31) 2018* 978
Rijksweg 32 (A32 en N32) 2018* 1.447
Rijksweg 33 (N33) 2018* 636
Rijksweg 35 (A35 en N35) 2018* 1.461
Rijksweg 36 (N36) 2018* 623
Rijksweg 37 (A37) 2018* 997
Rijksweg 38 (A38) 2018* 1.102
Rijksweg 44 (A44 en N44) 2018* 2.387
Rijksweg 46 (N46) 2018* 583
Rijksweg 48 (N48) 2018* 636
Rijksweg 50 (A50 en N50) 2018* 2.457
Rijksweg 57 (N57) 2018* 643
Rijksweg 58 (A58 en N58) 2018* 2.541
Rijksweg 59 (A59 en N59) 2018* 1.741
Rijksweg 61 (N61) 2018* 730
Rijksweg 65 (A65 en N65) 2018* 1.686
Rijksweg 67 (A67) 2018* 2.162
Rijksweg 73 (A73) 2018* 1.996
Rijksweg 74 (A74) 2018* 1.337
Rijksweg 76 (A76) 2018* 2.101
Rijksweg 77 (A77) 2018* 726
Rijksweg 79 (A79) 2018* 1.387
Rijksweg 99 (N99) 2018* 732
Rijksweg 200 (N200) 2018* 1.072
Rijksweg 915 (N915) 2018* .
Bron: CBS, NDW
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de verkeersintensiteit van individuele rijkswegen buiten de bebouwde kom weer. De verkeersintensiteiten worden alle dagen van de week 24 uur per dag op vaste meetpunten elektronisch gemeten.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Maand- en jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 december 2020
De cijfers van 2018 zijn bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2019 verschijnen in de eerste helft van 2021.

Toelichting onderwerpen

Verkeersintensiteiten rijkswegen
Verkeersintensiteit
Het gemiddeld aantal gepasseerde motorvoertuigen per tijdseenheid op een (vast) meetpunt.

Rijkswegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat. Het betreffen de A-wegen alsmede enkele specifieke N-wegen die door Rijkswaterstaat ‘de status’ rijksweg hebben gekregen.

Meetpunt
Een vaste locatie op een weg waar 365 dagen per jaar en 1440 minuten per dag (Nederlandse en buitenlandse) gepasseerde motorvoertuigen elektronisch geteld worden. De data wordt opgeslagen in het zogenaamde NDW-bestand.
(NDW: Nationale Databank Wegverkeersgegevens).