De jaren tien in cijfers

iemand maakt een foto van een concert op zijn mobiele telefoon.
© Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH
Wat hebben de jaren tien ons gebracht? Hoe staan de economie en de samenleving er nu voor? En hoe was dat aan het begin van het decennium?

Aan de hand van een vijftiental indicatoren schetst het CBS een beeld van de jaren tien. Sterk bepalend voor de economie in de jaren tien was de wereldwijde kredietcrisis, die aan de vooravond van het decennium uitbrak. De economie kromp sterk, de arbeidsdeelname liep terug en de woningmarkt haperde. De economie bleef lang kwakkelen, maar groeide in de tweede helft van het decennium uitbundig. Zo waren we aan het einde van het decennium toch welvarender dan aan het begin, ook al bleef de arbeidsparticipatie de facto steken op hetzelfde niveau.

De jaren tien waren ook de jaren waarin de Groningse gaskraan geleidelijk werd dichtgedraaid, na een serie bevingen in het wingebied. Verder werd de interneteconomie verder uitgebouwd, raakte de smartphone in korte tijd volledig ingeburgerd en waren steeds meer mensen actief op sociale media. Ook de volledig elektrische auto deed zijn intrede. Ondertussen groeide de bevolking, in het bijzonder het aantal 65-plussers, en werd het verkeer drukker. De uitstoot van broeikasgassen nam niettemin af, evenals het percentage mensen dat slachtoffer werd van een misdrijf.

Voor zover mogelijk worden in het overzicht jaarcijfers gepresenteerd voor 2010 en 2019, plus de ontwikkeling tussen die twee jaren. In een enkel geval wordt een langere tijdreeks vertoond, omdat de ontwikkeling in het afgelopen decennium sterk schommelde, of omdat een belangrijke ontwikkeling reeds voor het begin van de jaren tien was ingezet. Uiteraard vormen de vertoonde indicatoren slechts een selectie uit de vele mogelijke cijfers die over de jaren tien te maken zijn.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/212bec7cd5134a308c517916287a93d7]

Arbeidsmarkt

  • In 2018 waren ongeveer 9,4 miljoen mensen aan het werk, bijna 600 duizend meer dan in 2010. Het aantal zelfstandigen steeg het sterkst in deze periode: 11 procent.

2019IG028 Werkzame personen2010 2018 1 537 000 Zelfstandigen 1 382 000 Zelfstandigen 7 829 000 Werknemers 7 397 000 Werknemers Aantal werkzame personen +11% +6%201020181 537 000Zelfstandigen1 382 000Zelfstandigen7 829 000Werknemers7 397 000WerknemersAantal werkzame personen+11%+6%

  •  De arbeidsdeelname onder 15- tot 75-jarigen liep terug met het uitbreken van de economische crisis (najaar 2008), maar herstelde vanaf 2015 en was in 2018 weer nagenoeg op het niveau van vóór de crisis.
  • Op elke honderd 15- tot 75-jarigen waren toen - en zijn nu - ongeveer 68 mensen aan het werk.

Nettoarbeidsparticipatie
JaarNettoarbeidsparticipatie (% van bevolking van 15 tot 75 jaar)
200766,6
200867,9
200967,6
201066,7
201166,5
201266,4
201365,4
201464,9
201565,4
201665,8
201766,7
201867,8

  • Steeds meer werkenden geven aan te kampen met burn-outklachten.
  • Vrouwen van 25 tot 35 jaar geven dit het vaakst aan: 22 procent in 2018. Ook in alle andere leeftijdscategorieën is sprake van een toename, zowel voor vrouwen als mannen.

Psychische vermoeidheid door het werk (burn-outklachten)
 2014 (% werknemers)2018 (% werknemers)
Totaal leeftijd (15 tot 75 jaar)
Mannen14,416,4
Vrouwen14,318,1
25 tot 35 jaar
Mannen1720,1
Vrouwen16,221,8
Bron: CBS, TNO

Bevolking

  • De Nederlandse bevolking is in de jaren tien gegroeid van 16,6 naar 17,3 miljoen.
  • Het aantal inwoners in Nederland steeg met 4 procent, terwijl het aantal huishoudens met 7 procent toenam.

2019IG028 BevolkingsomvangBevolkingsomvang Nederland in 2010 +4% 17,3 mln in 2019 16,6 mln Inwoners Huishoudens in 2010 7,9 mln in 2019 7,4 mln +7% 100 000 personenBevolkingsomvang Nederlandin 2010+4%17,3 mlnin 201916,6 mlnInwonersHuishoudens