Zoekresultaten

164 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei
164 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei

Pagina 4 van 7

Geregistr. criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2016) 2005-2015

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, geregistreerde verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente 2016

Cijfers

Nederland telt 17 miljoen inwoners

17 miljoen inwoners.

Artikelen

Bijna 17 miljoen inwoners

Naar verwachting zal rond 21 maart 2016 het inwonertal van Nederland boven de 17 miljoen uitkomen.

Artikelen

Immigratie remt bevolkingskrimp in gemeenten

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land...

Artikelen

Prognose bevolking kerncijfers, 2015-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Kernprognose 2015-2060: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn

De kernprognose 2015–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2015 en 2060. Deze prognose is een update van de Bevolkingsprognose 2014–2060, die in december 2014...

Artikelen

Nederlandse jongere is uitgebromd

Het aantal bromfietsen onder jongeren neemt de laatste jaren af. Begin 2015 hadden jongeren onder de 20 jaar samen bijna 40 duizend bromfietsen. Dat is 63 procent minder dan in 2010.

Artikelen

Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

Publicaties

CBS presenteert Nederland in 2014

De publicatie Nederland in 2014 geeft een eerste compleet overzicht van de sociaaleconomische ontwikkelingen in 2014.

Artikelen

5,4 miljoen Zuid- en Noord-Nederlanders in 1815

Op 16 maart 1815 werd het Koninkrijk der Nederlanden uitgeroepen. Daarin waren het huidige Nederland en België verenigd. Het Koninkrijk had op dat moment 5,4 miljoen inwoners. Zes van de 10 inwoners...

Artikelen

Bijna 73 duizend mensen erbij in 2014: meer immigranten, meer baby's

In 2014 is het groeitempo van de Nederlandse bevolking weer toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 73 duizend personen bij. De immigratie is verder opgelopen tot 181 duizend, een record. Het aantal...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. Internationale migratie speelt een...

Artikelen

Bevolkingsgroei in de steden, krimp in het landelijke gebied

De bevolking van Nederland groeide in 2013 met 0,3 procent tot 16 779 575 inwoners. Niet elke gemeente groeide. In bijna de helft van de gemeenten daalde het inwonertal.

Artikelen

Bevolkingsgroei concentreert zich in de 30 grootste gemeenten

In 2013 groeide de bevolking van Nederland met 50 duizend inwoners.

Artikelen

Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien jaar het sterkst gegroeid. Dit komt vooral door de groei van de Vinexwijken Vleuten-De Meern en Leidsche...

Artikelen

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats in de 27 grote gemeenten die in 2012 100 duizend of...

Artikelen

Regionale prognose 2013-2040

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens op regionaal niveau. Dit artikel beschrijft de...

Artikelen

Beleidsscenario's van toekomstige demografische ontwikkelingen in Europa

Bevolkingskrimp wordt in de toekomst een belangrijk fenomeen. Bij aanhoudende economische tegenwind zal de bevolking in Europa tot 2050 op de huidige omvang blijven staan. Bij duurzame economische...

Artikelen

Bevolkingsgroei in grote steden vooral dankzij Vinex-wijken

Van de vier grootste gemeenten in ons land is het aantal inwoners in Utrecht de afgelopen tien jaar het sterkst gegroeid. Dit komt vooral door de groei van de Vinex-wijken Vleuten-De Meern en...

Artikelen

Steeds meer jonge kinderen groeien op in de grote stad

In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist.

Artikelen

Bevolkingsgroei in 2012 ingezakt

Op 1 januari 2013 telde Nederland bijna 16,8 miljoen inwoners. Dat zijn er 48 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Bevolking vier grote steden groeit tot 2040 met 333 duizend inwoners

De bevolking in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zal tot 2040 toenemen met 333 duizend inwoners. Dit blijkt uit de regionale bevolkingsprognose uit 2011 van het CBS en het Planbureau voor de...

Artikelen

Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn

In de kernprognose voor de periode 2011-2060, die december 2011 uitkwam, zijn, sinds de publicatie van de bevolkingsprognose 2010-2060 een jaar eerder, de veronderstellingen voor de korte termijn...

Artikelen

Statistisch jaarboek 2012

Het Statistisch jaarboek 2012 biedt in een handzaam formaat de belangrijkste cijfers over de Nederlandse samenleving. Het boek is een onmisbare steun voor wie zich wil oriënteren op onderwerpen als...

Publicaties

De potentiële beroepsbevolking in de Europese Unie: van groei naar krimp

Al enkele decennia loopt de bevolkingsgroei in Europa terug. Dit is een gevolg van de daling van het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de jaren zestig van de vorige eeuw. Aanvankelijk kwam dit...

Artikelen