Zoekresultaten

165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei
165 resultaten voor keyword:bevolkingsgroei

Pagina 3 van 7

Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Artikelen

Voor derde jaar op rij 100 duizend inwoners erbij

De bevolking groeide in 2018 met 104 duizend inwoners. Net als in 2016 en 2017 kwamen er vooral mensen bij door migratie

Artikelen

Bevolkingsgroei Nederland en EU vooral door migratie

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. De bevolking groeit vooral door migratie.

Artikelen

Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste 9 maanden van 2018 met 81 duizend inwoners. Er kwamen 69 dzd meer immigranten dan dat er mensen emigreerden, en de geboorte was 11 duizend hoger dan de...

Artikelen

Nieuw land: Wat de IJsselmeerpolders Nederland brachten

Met de IJsselmeerpolders kreeg Nederland meer landoppervlakte. Wat brachten de polders ons op economisch gebied?

Artikelen

De IJsselmeerpolders 100 jaar na de Zuiderzeewet

Wat brachten de IJsselmeerpolders Nederland in economisch opzicht?

Artikelen

CBS en PostNL: kennis delen tijdens hackathon

Het samen werken met data leverde nieuwe inzichten op, net zoals het delen van kennis op het gebied van data science

Artikelen

400 duizend inwoners IJsselmeerpolders

Op 1-1-2018 bood Flevopolder plaats aan 345000 inwoners, Noordoostpolder 47000 en Wieringermeer 12500

Artikelen

21 gemeenteraden groeien bij verkiezingen

21 gemeenten krijgen na de verkiezingen op 21 maart meer zetels in de raad. 3 gemeenten moeten zetels inleveren.

Artikelen

Veronderstellingen kindertal, levensduur en migratie

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Artikelen

Amsterdam groeit, vooral door migratie

Het inwonertal van Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie

Artikelen

Bevolking groeit wederom vooral door migratie

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen 2017 met ruim 80 duizend inwoners, vooral door buitenlandse migratie

Artikelen

Migratie blijft bepalend voor bevolkingsgroei

Nederland, 1e helft 2017: 100 duizend immigranten, 69 duizend emigranten, 82 duizend geboorten, 78 duizend overlijdens

Artikelen

Geen natuurlijke bevolkingsgroei in eerste kwartaal

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 met 19 duizend inwoners gegroeid

Artikelen

Tweedeling stad en platteland?

Hoe beïnvloedt de arbeidsmarkt de verschillen tussen stad en platteland?

Artikelen

Migratie zorgt voor relatief hoge bevolkingsgroei

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

Artikelen

Bevolking in 2016 relatief sterk gegroeid

Vorig jaar groeide de Nederlandse bevolking relatief hard.

Artikelen

2016: grote steden groeien door geboorten en immigratie

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie

Artikelen

Bevolking Saba groeit licht

Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Artikelen

Bevolking Sint-Eustatius naar beneden bijgesteld

Sint-Eustatius telde 3,2 duizend inwoners aan het begin van 2016.

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2016-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Al 88 duizend inwoners erbij in eerste 9 maanden

Al 88 duizend inwoners erbij in eerste 9 maanden

Artikelen

Ruim tweeduizend personen geweigerd aan de grens

In 2015 werd 2 295 personen aan de grens toegang geweigerd tot Nederland.

Artikelen

Hogere bevolkingsgroei door migratie

De bevolkingsgroei in de 1e helft van 2016 was relatief hoog. Migratie droeg vooral bij aan de groei van het inwonertal.

Artikelen