Bijna 17 miljoen inwoners

© ANP
Onderstaand bericht is op 4 maart 2016 om 8.15 uur gerectificeerd:
De percentages in de zin “In de jaren negentig groeide Nederland nog met gemiddeld ruim 6 procent per jaar, sinds de eeuwwisseling ligt het groeitempo met gemiddeld ruim 4 procent lager” zijn aangepast naar 0,6 procent en 0,4 procent.

Naar verwachting zal rond 21 maart het inwonertal van Nederland boven de 17 miljoen uitkomen. Wie de 17 miljoenste wordt is niet precies te zeggen, maar de kans dat het een immigrant wordt is wat groter dan dat het een baby is. Dat maakt CBS bekend op basis van voorlopige cijfers.

Het moment waarop de officiële bevolking de 17 miljoen bereikt, kan niet exact worden bepaald. CBS maakt er wel een schatting van met de bevolkingsteller. Het inwonertal dat deze teller aangeeft is geen real-time weergave van de bevolkingsontwikkeling. De teller gaat niet direct omhoog zodra er een kind wordt geboren of een immigrant zich inschrijft, en ook niet meteen omlaag als iemand overlijdt of uit Nederland vertrekt. Deze gebeurtenissen komen pas bij CBS binnen nadat ze geregistreerd zijn bij een gemeente. Daarom maakt CBS vooraf al een schatting van de groei. Zo is het inwonertal volgens de bevolkingsteller vandaag (4 maart 2016) geschat op basis van het voorlopige cijfer van 1 februari, aangevuld met de verwachte groei in deze periode van het jaar. Het gaat hier overigens alleen om de ingeschreven bevolking en niet om bijvoorbeeld illegalen of asielzoekers die wel in Nederland verblijven maar nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

17-meljoenste

Wie wordt de 17 miljoenste inwoner?

Wie de 17 miljoenste wordt, is dus niet direct te achterhalen. Het kan een baby zijn, een vluchteling uit Syrië, een arbeider uit Polen, een student uit China of een terugkerende Nederlander. De kans is groter dat het een immigrant is dan een baby: in 2015 schreven zich ruim 200 duizend immigranten in bij een gemeente en werden er 170 duizend kinderen geboren. Ook in januari kwamen er meer immigranten dan baby’s bij.
 
De kans op een immigrant met Poolse, Nederlandse of Syrische herkomst is het grootst. In 2015 maakten zij elk ongeveer 10 procent van de immigranten uit. Is de 17 miljoenste een baby, dan heeft hij of zij met de meeste waarschijnlijkheid een autochtone moeder (70 procent van de baby’s in 2015). Als de moeder een andere herkomstgroepering heeft, dan is dit het vaakst Marokkaans (4,4 procent) of Turks (3,5 procent).
De kans op een man of jongen als 17 miljoenste inwoner is iets groter dan op een vrouw of meisje. Van de recente immigranten was 52 procent man, van de baby’s 51 procent een jongen.

Van 5 naar 18 miljoen inwoners
 Inwonertal
19005,1
19116
19227
19317,9
19418,9
19499,9
195711
196311,9
197013
197914
199014,9
200116
201617
203418
 

Verschillende groeitempo’s

Tussen de 16 en 17 miljoenste inwoner zat met vijftien jaar een relatief lange periode. De groei van 15 naar 16 miljoen werd al in ruim 10 jaar tijd gerealiseerd. In de jaren negentig groeide Nederland nog met gemiddeld ruim 0,6 procent per jaar, sinds de eeuwwisseling ligt het groeitempo met gemiddeld ruim 0,4 procent lager. Dit komt vooral doordat er tussen 2003 en 2007 meer mensen emigreerden dan er immigreerden. De immigratie nam weer toe vanaf 2007, toen ingezetenen van de Europese Unie in Nederland konden komen werken zonder dat hun werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig had. De laatste jaren is ook de asielmigratie toegenomen.

Volgens de bevolkingsprognose duurt het nog achttien jaar totdat het volgende miljoen erbij zal zijn gekomen, en zal in 2034 het aantal van 18 miljoen worden bereikt. Voor daarna wordt op basis van de huidige inzichten nog maar een kleine groei, tot 18,2 miljoen inwoners, verwacht. Hier zitten wel onzekerheidsmarges omheen: er is daardoor nog een kans dat het inwonertal daarna weer daalt, maar het is ook niet uitgesloten dat Nederland doorgroeit naar 19 miljoen inwoners.