Nederland groeide sinds 2000 weinig door migratie

Vandaag is het Europadag. Vanaf het begin van de eeuw tot 2015 nam de bevolking van de EU met ruim 4,5 procent toe. Ruim een vijfde daarvan kwam door natuurlijke aanwas. In Nederland kon een veel groter deel, bijna drie kwart, van de groei hierdoor worden verklaard. Dat meldt CBS.

Groei in Nederland voornamelijk door natuurlijke aanwas

In vergelijking met andere EU-landen is een groot deel van de groei van de Nederlandse bevolking het gevolg van natuurlijke aanwas. Dit saldo van geboorte en sterfte was goed voor 72 procent van de bevolkingsgroei. Migratie speelde tussen 2000 en 2015 een relatief kleine rol, in tegenstelling tot de periode daarna. In totaal nam de Nederlandse bevolking met 6,5 procent toe.

In de 28 landen van de EU samen kwam ruim een vijfde van de bevolkingsgroei door een geboorteoverschot en bijna vier vijfde door migratie. Kinderen van migranten zijn meegerekend bij het geboortesaldo.

Ondanks het dalende aantal geboorten krijgen Nederlandse vrouwen nog relatief veel kinderen vergeleken met vrouwen in andere EU-landen. Daarnaast kende Nederland in de periode van 2003 tot 2007 een vertrekoverschot: er gingen meer emigranten weg dan dat er immigranten bij kwamen.

Bevolkingsgroei in de EU, 2000 tot 2015
 Natuurlijke aanwasMigratie
EU-2813,6
Nederland4,71,8
België2,66,9
Duitsland-2,82,5
VK4,36,1
 

Beperkte krimp in Duitsland door migratie

Ook onze buurlanden groeiden tussen 2000 en 2015 meer door migratie dan Nederland. België groeide met bijna 10 procent, waarvan 73 procent door migratie. In het Verenigd Koninkrijk kwam 58 procent van de groei voor rekening van migratie. In Duitsland was de natuurlijke aanwas negatief, maar bleef de krimp beperkt door een positief migratiesaldo.

Oost-Europa krimpgebied

In veel Oost-Europese lidstaten is de bevolking tussen 2000 en 2015 gekrompen, vooral in de Baltische Staten en in Roemenië en Bulgarije. Deze landen kenden zowel een negatief geboortesaldo als een negatief migratiesaldo. In Ierland, Luxemburg en Cyprus groeide de bevolking met meer dan 20 procent het hardst. Deze kleine landen droegen echter maar beperkt bij aan de totale groei van de EU. Ook Spanje groeide relatief hard, met 16 procent.

Bevolkingsontwikkeling EU, 2000-2015

Laatste jaren in Nederland meer groei door migratie

In de afgelopen jaren maakte migratie weer een groter deel uit van de groei van de Nederlandse bevolking. Het aantal geboorten daalde, de immigratie van arbeids- en asielmigranten nam toe en de emigratie bleef vrijwel gelijk. In 2015 was het geboorteoverschot bijvoorbeeld erg laag, terwijl het migratiesaldo juist hoog was. Daardoor kwam het migratiesaldo in dat jaar hoger uit dan het geboortesaldo.