Steeds meer jonge kinderen groeien op in de grote stad

In de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) neemt het aantal kinderen van 0 tot en met 5 jaar toe. Deze toename vond in eerste instantie vooral in de nieuwe VINEX-wijken plaats, maar vanaf 2008 ook in de oudere delen van de steden. In de rest van Nederland daalt het aantal jonge kinderen juist.

Na 2008 meer jonge gezinnen in oudere stadsdelen

De VINEX-wijken in de grote steden hebben een flinke impuls gegeven aan de bevolkingsgroei en het aantal jonge kinderen, maar ook in de oudere delen van de steden neemt het aantal jonge kinderen toe. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag neemt het aantal 0-5-jarigen in zeer sterk stedelijke buurten - vaak de oude stadscentra – toe sinds 2008. In Utrecht was dat ook al zo tussen 2002 en 2008. Na 2008 nam het aantal jonge kinderen hier in zowel de oude als de nieuwe stadsdelen toe. De afgelopen tien jaar groeide het aantal jonge kinderen in Utrecht met 35 procent.

Ontwikkeling aantal 0-5-jarigen in de vier grote steden, 2002-2008

Ontwikkeling aantal 0-5-jarigen in de vier grote steden, 2002-2008

Ook duizenden jonge kinderen extra in Vinex-wijken

Zonder de VINEX-locaties zou het aantal jonge kinderen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pas vanaf 2008 zijn gestegen. In de periode 2002-2011 zorgde de wijk IJburg in Amsterdam voor een toename van 2 900 jonge kinderen. In Den Haag gold dit voor Ypenburg, Leidschenveen en Wateringse Veld (+3 500 jonge kinderen), in Utrecht voor Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern (+5 000 jonge kinderen) en in Rotterdam voor Nesselande (+1 700 jonge kinderen). In Rotterdam leverde de annexatie van de voormalige gemeente Rozenburg in 2010 daarnaast bijna 800 extra inwoners van 0-5 jaar op.

Ontwikkeling aantal 0-5-jarigen in de vier grote steden, 2008-2011

Ontwikkeling aantal 0-5-jarigen in de vier grote steden, 2008-2011

De toename van het aantal jonge kinderen in zeer sterk stedelijke buurten sinds 2008 kan een gevolg zijn van de verslechterde koopwoningmarkt waardoor jonge stellen na het krijgen van een kind minder makkelijk doorstromen naar een woning aan de rand van de stad. Daarnaast kan meespelen dat woonvoorkeuren van jonge gezinnen veranderen.

Groei aandeel jonge kinderen in vier grote steden opvallend

In 2012 was 6,3 procent van de inwoners van de vier grote steden jonger dan zes jaar. In 2000 was dit nog 5,9 procent. In de rest van Nederland nam het aantal jonge kinderen in de periode 2000-2012 juist af, waardoor het aandeel jonge kinderen buiten de vier grote steden daalde van 6,3 naar 5,4 procent.

Geïndexeerde ontwikkeling aantal kinderen van 0-5 jaar

Geïndexeerde ontwikkeling aantal kinderen van 0-5 jaar

Niels Kooiman en Jan Latten

Bron: Kinderen in de vier grote steden en kinderen naar stedelijkheid