Aantal tienermoeders in tien jaar gehalveerd

© ANP
Het aantal tienermeisjes dat moeder wordt, is in 2020 verder gedaald. Er werden 1 194 kinderen geboren met een moeder onder de twintig. In 2010 waren dat er nog ruim 2 500. Binnen de Europese Unie hoort Nederland bij de landen met het laagste aantal tienermoeders per duizend 15- tot 20-jarige meisjes. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De meeste tienermoeders, ruim 80 procent, zijn 18 of 19 jaar. Een klein deel is 16 of jonger bij de geboorte van hun kind. In alle leeftijdsgroepen is het aantal tienergeboorten gedaald. Het aantal tienermoeders neemt al langer af. Begin deze eeuw waren het er nog rond de 3 500. Dat kwam neer op 7 tot 8 moeders per duizend meisjes onder de twintig. In 2010 waren dat er 5,2 per duizend, en in 2020 was dit afgenomen tot 2,4 per duizend meisjes.

Tienermoeders
jaarJonger dan 16 jaar16 jaar17 jaar18 jaar19 jaar
2000942304828781673
20011032685649571677
20021002355019771703
20031052124689411614
2004701764218361501
2005701563877261456
2006561613516911290
2007631513706761283
2008621313467571257
2009711233827631297
2010471283107301321
2011561153006741220
2012601102986381097
201349108235544965
20144788229494938
20153794207401831
20162768192403802
20172467187364768
20182855160358722
20191449151333712
20202354148328641

Relatief weinig tienermoeders in Nederland

Ten opzichte van andere landen in de EU telt Nederland relatief weinig tienermoeders. Ook in Denemarken worden naar verhouding weinig kinderen geboren bij meisjes onder de 20. In Nederland werden 2,5 meisjes per duizend 15- tot 20-jarigen moeder in 2019, in Denemarken waren dat er 2. De EU-landen met de hoogste aantallen tienermoeders zijn Bulgarije (41 moeders per duizend meisjes) en Roemenië (37,4). Net als in Nederland is het aantal tienermoeders in de EU als geheel in de afgelopen tien jaar gedaald.

Tienermoeders in de EU en het VK, 20191)
landkinderen (per 1 000 meisjes jonger dan 20 jaar)
Bulgarije41,0
Roemenië37,4
Slowakije27,3
Hongarije21,4
Letland12,5
Malta12,4
Verenigd Koninkrijk12,0
Litouwen10,3
Tjechië9,9
Polen9,5
Kroatië9,0
Griekenland8,8
EU - 278,8
Estland8,5
Portugal7,8
Frankrijk7,6
Duitsland7,0
Cyprus6,8
Spanje6,0
Ierland5,4
Oostenrijk5,3
België5,1
Slovenië4,6
Finland4,1
Luxemburg4,0
Italië3,7
Zweden3,4
Nederland2,5
Denemarken2,0
1)Cijfer voor het Vereningd Koninkrijk komt uit 2018.
 

Kinderen van tienermoeders wonen minder vaak bij twee ouders

Ten opzichte van kinderen met oudere moeders worden kinderen van tienermoeders minder vaak geboren bij ouders die gehuwd of ongehuwd samenwonen. Een derde van de kinderen van tienermoeders komt bij twee samenwonende ouders terecht, tegenover 90 procent van de kinderen die een oudere moeder hebben. Naar verhouding komen zij vaker ter wereld in een eenoudergezin (27 procent) of een ander huishouden (41 procent). Dit beeld is de afgelopen tien jaar niet veranderd. Uit eerder onderzoek bleek dat kinderen van tienermoeders relatief vaak terecht komen in een zogenoemd driegeneratiegezin, waarbij de tienermoeder met het kind bij de ouder(s) woont.

Levendgeboren kinderen naar leeftijd moeder en huishouden, 2020
leeftijdPaar (%)Eenouderhuishouden (%)Overig huishouden (%)
Jonger dan 20 jaar31,827,440,8
20 tot 25 jaar73,115,511,4
25 tot 30 jaar90,17,72,3
30 tot 35 jaar92,66,31,1
35 tot 40 jaar89,010,01,1
40 jaar of ouder80,918,01,2

Ook minder kinderen geboren bij twintigers

Ook bij vrouwen in andere leeftijdsgroepen is het aantal kinderen dat geboren wordt gedaald. Vooral twintigers kregen naar verhouding minder kinderen. In 2010 werd bij 37 van de duizend 20- tot 25- jarigen een kind geboren, en bij 112 vrouwen van 25 tot 30 jaar. In 2020 was dat afgenomen tot 22 per duizend jonge twintigers en 87 per duizend oudere twintigers. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst moeder worden nam toe van 29,4 jaar in 2010 tot 30,1 in 2020.

Kinderen per 1 000 vrouwen van die leeftijd
leeftijd20102020
Jonger dan 20 jaar5,22,4
20 tot 25 jaar37,322,0
25 tot 30 jaar112,286,9
30 tot 35 jaar135,0124,2

Tienermoeders

Tienermoeders zijn meisjes die in het verslagjaar een kind hebben gekregen en die op de dag dat het kind geboren werd jonger dan 20 jaar was. Ook voor de andere cijfers in dit bericht is van de leeftijd bij de laatste verjaardag van de moeder uitgegaan.
De cijfers in dit bericht wijken af van de cijfers in de Jeugdmonitor. In de Jeugdmonitor gaat het om alle meisjes die een kind hebben en aan het begin van het jaar jonger dan 20 jaar waren.