Welvaart van paren met en zonder kinderen

Sociaaleconomische trends: Met het ouder worden van de kinderen neemt zowel het inkomen als het vermogen van ouders toe. Vooral de welvaartspositie van paren met meerderjarige kinderen is gunstig. De welvaartspositie van oudere paren zonder (thuiswonende) kinderen is vergelijkbaar met die van ouders met meerderjarige kinderen. Ouders met jonge kinderen lopen het grootste risico op armoede en geven naar verhouding vaak aan moeilijk rond te kunnen komen. Ondanks hun relatief gunstige welvaartspositie ervaren ook paren met oudere kinderen dikwijls financiële beperkingen.

Downloads