Armoedesignalement 2012

omslag armoedesignalement

Dit is de derde editie van het Armoedesignalement, waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de meest actuele gegevens presenteren over armoede in Nederland. De belangrijkste conclusie is dat de armoede in 2011 fors is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De stijging is in alle risicogroepen terug te vinden, zoals bij eenoudergezinnen, bijstandsontvangers, niet-westerse allochtonen en alleenstaanden tot 65 jaar. Ramingen wijzen erop dat in 2012 en 2013 sprake zal zijn van een verdere toename.

Armoedesignalement 2012

De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet-)boekhandel of te bestellen via de website: www.scp.nl of verkoop.cbs.nl.