Inkomsten uit werk en toch een langdurig laag inkomen, kenmerken en verklaringen

Dit rapport bevat resultaten over de samenstelling van de groep werkenden met een langdurig laag inkomen en de factoren die een rol spelen bij het hebben van een langdurig laag inkomen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.