Armoedesignalement 2013

Omslag armoedesignalement

Dit is het vierde jaarrapport van het Armoedesignalement, waarin het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de meest actuele gegevens presenteren over armoede in Nederland. De belangrijkste conclusie is dat de armoede in 2012 net als in 2011 opnieuw sterk is toegenomen. De stijging was het grootst bij bijstandsontvangers en niet-westerse allochtonen. Ramingen duiden op een verdere toename in 2013.