In Nederland relatief weinig kans op armoede

Sociaal Bestek, april 2011