Economische crisis vertraagt behalen enkele doelen Europa 2020

De economische crisis heeft het lastiger gemaakt voor Nederland en andere leden van de Europese Unie om sommige doelen te halen die zij zichzelf gesteld hebben in het kader van de Europa 2020-strategie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aandeel werkenden in de bevolking en het aandeel mensen dat een risico loopt op armoede of sociale uitsluiting. De andere 2020-thema’s hangen niet of minder sterk samen met de economische ontwikkelingen.

Prestaties Nederland en EU (doel voor Nederland in 2020 = 100),  2012 of 2013

Prestaties Nederland en EU (doel voor Nederland in 2020 = 100),  2012 of 2013

Economische crisis staat vermindering risico op armoede in de weg

In Nederland liepen in 2012 2,5 miljoen personen risico op armoede of sociale uitsluiting. In 2008, voor de economische crisis, lag dat aantal lager, op ruim 2,4 miljoen personen. Vergeleken met andere EU-landen is de kans op armoede of sociale uitsluiting in Nederland zeer laag.

Aandeel personen met risico op armoede of sociale uitsluiting t.o.v. te bereiken doel in 2020

Aandeel personen met risico op armoede of sociale uitsluiting t.o.v. te bereiken doel in 2020

Aandeel werkenden gedaald

Nederland was in 2008 met bijna 79 procent dicht bij de doelstelling om 80 procent van de bevolking tussen de 20 en 65 jaar aan het werk te hebben, maar de crisis zorgde voor een terugval. Het aandeel werkzamen lag in 2013 net onder de 77 procent. De vergelijking met de Europese partners is voor Nederland nog altijd gunstig.

Aandeel werkzamen in de bevolking van 20 tot 65 jaar

Aandeel werkzamen in de bevolking van 20 tot 65 jaar

Doelstelling hoger opgeleiden gehaald

Het aandeel van de Nederlandse 30- tot 35-jarigen dat een universitaire of hbo-studie heeft afgerond is tussen 2005 en 2013 gestaag gegroeid tot iets meer dan 43 procent. Daarmee ligt het boven het gestelde doel van 40 procent en ruim boven het gemiddelde van de Europese Unie.

Aandeel hoger opgeleiden onder 30- tot 35- jarigen

Aandeel hoger opgeleiden onder 30- tot 35- jarigen

Doelstelling hernieuwbare energie nog ver weg

Hoewel het aandeel van hernieuwbare energie in Nederland tussen 2005 en 2013 is verdubbeld tot 4,5 procent, blijft het nog ruim onder de doelstelling van 14 procent in 2020. Dat is ook nog ver onder het aandeel in andere EU-landen.

Aandeel hernieuwbare bronnen in energieconsumptie

Aandeel hernieuwbare bronnen in energieconsumptie

Stijging aandeel uitgaven Research & Development zet door

Na een aanvankelijke daling van het aandeel van het bbp dat in Nederland werd geïnvesteerd in Research & Development (R&D), steeg dit aandeel weer vanaf 2009, tot net boven de 2 procent in 2012. Daarmee kwam Nederland voor het eerst in jaren weer boven het gemiddelde uit van de Europese Unie. Het doel voor Nederland is om door te groeien tot 2,5 procent in 2020.

Aandeel uitgaven aan R&D

Aandeel uitgaven aan R&D

Lydia Geijtenbeek, Pascal Ramaekers en Jurriën de Jong

Bronnen:

Downloads