Zoekresultaten

435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid
435 resultaten voor keyword:arbeidsongeschiktheid

Pagina 17 van 18

Re-integratie eerste en tweede spoor, jul 2016-jun 2017

Deze tabellen betreffen (kenmerken van) langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor re-integratie bij eigen werkgever (1e spoor) of andere werkgever (2e spoor), die ziek zijn geworden...

Cijfers
Publicaties

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Zelfstandigen met arbeidsongeschiktheidsverzekering

Aandeel zelfstandigen die een premie arbeidsongeschiktheidsverzekering betalen, 2018 en 2019.

Cijfers
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen per wet; kenmerken uitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Wet en of regeling, Diagnosecode

Cijfers

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Fysiek: werkdruk, autonomie, slachtofferschap, burn-out klachten zelfstandig ondernemers, geslacht, leeftijd

Cijfers

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

42 procent van uitkeringen arbeidsongeschiktheid door psychische klachten

In 2020 werden ruim 4 op de 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt op grond van psychische klachten. Daarmee is dit nog steeds verreweg de meest voorkomende grond voor...

Artikelen

Beroep en werkdruk

Ervaren werkdruk bij de meest voorkomende beroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen

Artikelen

Relatief veel personen met uitkering in Limburg en Groningen

Het beroep op de sociale zekerheid is niet overal in Nederland even groot.

Artikelen

Studerende wajongers, 2017-2022

Tabellen over Wajongers die een opleiding volgen, naar studiejaar, startdatum Wajong, opleidingstype en leeftijd.

Cijfers

Cao-lonen 2004, de definitieve gegevens

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Cao-lonen 2005, de definitieve gegevens

Sociaal-economische trends, 3e kwartaal 2006

Artikelen

Aantal uitkeringen daalt

Het beroep op de sociale zekerheid is voor het eerst in tien jaar over de hele linie afgenomen. Eind augustus bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen 334 duizend.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen