Kans op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

19-6-2009 09:30

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft tabellen samengesteld over werkloosheid en het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.