Kans op werkloosheid en arbeidsongeschiktheid

Het Centrum voor Beleidsstatistiek heeft tabellen samengesteld over werkloosheid en het hebben van een arbeidsongeschiktheidsuitkering naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. De tabellen zijn op aanvraag beschikbaar.