Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2006 was het aantal banen van werknemers 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Het herstel van de werkgelegenheid houdt daarmee aan. In het eerste kwartaal was er eveneens een toename van 1,1 procent. Ons land telde in het tweede kwartaal van dit jaar ruim 7,5 miljoen banen van werknemers, 80 duizend meer dan een jaar eerder.

Na correctie voor seizoeninvloeden steeg het aantal banen in het tweede kwartaal van 2006 met 0,3 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het aantal banen ten opzichte van het voorgaande kwartaal toeneemt.

De cao-loonstijging is licht opgelopen, van 1,9 procent in het eerste kwartaal naar 2,0 procent in het tweede. Hierbij wordt vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Er zijn nog geen cijfers over de loonkosten in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal waren de loonkosten 1,0 procent hoger dan een jaar eerder. Het was de laagste stijging sinds 1996. De ontwikkeling van de loonkosten werd gedrukt door een daling van de werkgeverspremies voor arbeidsongeschiktheid en (pre)pensioen.

Banengroei en economische groei

Banengroei en economische groei

Meer cijfers over arbeidsmarkt op de themapagina arbeidsmarkt