WW'ers, bijstandsgerechtigden of NUG'ers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering

De hier gepresenteerde cijfers zijn een aanvulling op het onderzoek Sluitende aanpak 2007. De cijfers bevatten uitkomsten over personen die in 2006 voor het eerst geregistreerd stonden in WW of bijstand of als niet-uitkeringsgerechtigde (NUG'er) bij het CWI, die een AO-uitkering ontvingen binnen de termijn van de Sluitende aanpak. Deze personen vallen buiten de onderzoekspopulatie van het onderzoek Sluitende aanpak 2007. Daarnaast zijn er ook cijfers te vinden over AOW'ers die ultimo 2005 geregistreerd stonden als WW'er, bijstandsgerechtigde of NUG'er.