Een op de zeven volledig arbeidsongeschikten werkt

In 2005 had een op de zeven volledig arbeidsongeschikten betaald werk. Het gaat om ongeveer 81 duizend personen. Zij werkten voornamelijk in deeltijd en in de sociale werkvoorziening. Niet alle volledig arbeidsongeschikten zien zichzelf dan ook als arbeidsgehandicapt.

Kwart van de jongere volledig arbeidsongeschikten heeft een baan

Begin 2005 waren 588 duizend personen in Nederland volledig arbeidsongeschikt met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering. Dat betekent echter niet in alle gevallen dat zij niet meer kunnen werken. In 2005 had 14 procent van alle volledig arbeidsongeschikten betaald werk. Van de jongere volledig arbeidsongeschikten (15-34 jaar) werkte in 2005 zelfs ongeveer een kwart.

Volledig arbeidsongeschikten met betaald werk, 2005

Volledig arbeidsongeschikten met betaald werk, 2005

Veel werkende arbeidsongeschikten in de sociale werkplaatsen

In 2005 was bijna 40 procent van de volledig arbeidsongeschikten met een betaalde baan werkzaam in de industrie. Het gaat hierbij vooral om banen in de sociale werkvoorziening.
Volledig arbeidsongeschikten met een betaalde baan werkten vaker in deeltijd dan de rest van de werkende bevolking van 15-64 jaar. Ongeveer een derde van de arbeidsongeschikten had een werkweek die gemiddeld korter was dan 20 uur. Het werk is ook vaker eenvoudig van aard. Ongeveer 60 procent van de volledig arbeidsongeschikten met een betaalde baan had een beroep op elementair of laag niveau.

Werkenden in de industrie, met deeltijdbaan en met werk op laag niveau, 2005

Werkenden in de industrie, met deeltijdbaan en met werk op laag niveau, 2005

Niet alle arbeidsongeschikten zien een belemmering om te gaan werken

In 2005 gaf 15 procent van alle volledig arbeidsongeschikten aan dat zij niet arbeidsgehandicapt waren. Volgens eigen opgave hadden zij geen langdurige aandoening, ziekte of handicap die het uitvoeren of verkrijgen van werk belemmerde. Van de volledig arbeidsongeschikten met betaald werk gaf zelfs 42 procent aan niet arbeidsgehandicapt te zijn. Bij volledig afgekeurden met een WAO-uitkering lag dat lager (12 procent). Van de volledig arbeidsongeschikten met een Wajong-uitkering, die over het algemeen veel jonger zijn dan de WAO’ers, gaf 30 procent aan geen belemmeringen tot werken te zien.

Volledig arbeidsongeschikten die geen belemmering zien om te (gaan) werken, 2005

Volledig arbeidsongeschikten die geen belemmering zien om te (gaan) werken, 2005

John Michiels

Bron: De inkomens- en uitkeringspositie van arbeidsgehandicapten