Sterke stijging aantal jonggehandicapten

In december 2007 hadden 167 duizend jonggehandicapten een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Een jaar eerder waren dat er nog 155 duizend.

In 2007 zijn er 15 duizend nieuwe Wajong-uitkeringen verstrekt, aanzienlijk meer dan in de jaren daarvoor. De uitstroom vertoont een dalende trend. Ook in 2006 was de instroom al hoger dan in voorgaande jaren. De uitstroom was toen met bijna 4 duizend op het laagste niveau sinds de invoering van de Wajong in 1998. 

In- en uitstroom Wajong-uitkeringen

In- en uitstroom Wajong-uitkeringen

Bron: StatLine, Aantal nieuwe en beëindigde uitkeringen van WAO, Wajong en WAZ