Werkvoorzieningen en zorg in 2005

Deze tabellenset beschrijft personen met een AWBZ-indicatie in 2005 en personen met een werkvoorziening in 2005. Speciale aandacht is er voor personen met zowel een AWBZ-indicatie als een werkvoorziening. Uitkomsten zijn onder andere uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, het type arbeidsongeschiktheidsuitkering en deelname aan de WSW.