Zoekresultaten

144 resultaten voor gezinshereniging
144 resultaten voor gezinshereniging
Actieve filters (1)

Pagina 3 van 6

Bijna 40 procent minder asielzoekers in 2020

Het aantal asielzoekers was in 2020 bijna 40 procent lager dan een jaar eerder.

Artikelen

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Publicaties

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten met een EU/EFTA nationaliteit naar geslacht, leeftijd, verblijfsduur, migratiedoel en sociaaleconomische categorie

Cijfers

Asiel en integratie 2020–Cohortonderzoek asielzoekers en statushouders

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2019

Publicaties

Derdelanders; illegale aanwezigheid vastgesteld, nationaliteit

Aangetroffen illegale derdelanders nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Niet-Nederlanders aan wie de toegang tot Nederland is geweigerd nationaliteit en periode

Cijfers

Derdelanders; verplichting tot- en aantoonbaar vertrek, nationaliteit

aanzeggingen tot vertrek, daadwerkelijk vertrek nationaliteit, periode

Cijfers

Asielverzoeken; internationaal

Asielverzoeken in verschillende landen Eerste asielverzoeken en totaal asielverzoeken

Cijfers

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen Nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

Recordaantal immigranten en emigranten in 2017

Recordaantal immigranten (235 duizend) en emigranten (154 duizend) in 2017, hoogste migratiesaldo (81 duizend)

Artikelen

Recordaantal immigranten en emigranten in 2017

Recordaantal immigranten (235 duizend) en emigranten (154 duizend) in 2017, hoogste migratiesaldo (81 duizend)

Artikelen

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Uitgenodigde vluchtelingen nationaliteit, geslacht en leeftijd

Cijfers

21 duizend inwoners met Oekraïense herkomst

Op 1 januari 2022 woonden 21 duizend mensen met een Oekraïense en ruim 35 duizend met een Russische herkomst in Nederland. In totaal hadden 119 duizend inwoners een herkomst in een van de landen van...

Artikelen

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering.

Artikelen

Aantal asielzoekers blijft onder dat van 2014 en 2015

In juli 2016 dienden 1.425 personen een eerste asielverzoek in en arriveerden er 660 nareizigers in Nederland.

Artikelen

Asiel en integratie 2019

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Cijfers

Gemeentelijke benchmark statushouders, 2018-helft 2021

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-eerste helft 2021 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Cijfers

Uit de startblokken Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Cijfers

Bevolkingsprognose 2020-2070: Veronderstellingen over immigratie

Dit artikel beschrijft de gebruikte veronderstellingen voor de internationale immigratie in de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Van opvang naar integratie. Cohortstudie asielmigranten

Cohortstudie van asielmigranten die in januari 2014-juli 2016 naar Nederland zijn gekomen.

Publicaties

Gezin nog steeds belangrijkste reden voor immigratie

Gezin is nog steeds belangrijkste reden voor migratie, maar werk en asiel nemen toe

Artikelen

In mei half zoveel asielzoekers als een jaar eerder

In mei 2016 zijn 1420 asielzoekers en nareizigers geregistreerd, iets meer dan in april maar half zoveel als in mei 2015

Artikelen

Uit de startblokken

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014 tot juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Publicaties

Aantal asielzoekers uit Turkije verder gestegen

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

Artikelen

Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten

Voor de 110 duizend immigranten uit EU- of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) was werk het belangrijkste migratiemotief. De 81 duizend immigranten die van buiten de...

Artikelen