Jaarlijks twaalfduizend kinderen voor gezinshereniging naar Nederland

Het aantal immigranten naar Nederland is sinds 1995 sterk toegenomen. In 2001 kwamen er 133 duizend mensen in Nederland wonen, waaronder 96 duizend niet-Nederlanders en 37 duizend mensen met de Nederlandse nationaliteit.

Migratiemotieven, 2001

Een kwart van de niet-Nederlandse immigranten komt om te trouwen of samen te wonen. Een op de vijf komt in het kader van gezinshereniging. Daarnaast komt 22 procent als vluchteling en 19 procent om te werken. Kleinere aantallen komen in verband met een studie, als stagiaire of als au pair.

Migratiemotieven naar leeftijd, 2001

Gezinsherenigende kinderen

In 2001 immigreerden er in totaal bijna twaalfduizend niet-Nederlandse kinderen naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Op dit moment komen kinderen tot achttien jaar in aanmerking voor gezinshereniging. Van deze twaalfduizend kinderen is driekwart twaalf jaar of jonger. Ongeveer drieduizend kinderen zijn tussen twaalf en achttien jaar. Van deze kinderen waren er vierhonderd Turks en driehonderd Marokkaans.

Leeftijdsverdeling per migratiemotief, 2001

Twee duizend huwelijksmigranten jonger dan 21 jaar

Gaan trouwen of samenwonen is een andere belangrijke reden om naar Nederland te immigreren. Van deze buitenlandse huwelijksmigranten is één op de tien jonger dan 21 jaar. Jaarlijks zijn dat er ongeveer tweeduizend, waaronder ongeveer achthonderd Turken en ongeveer driehonderd Marokkanen. Tweederde van de gezinsvormende immigranten is vrouw.

Han Nicolaas en Arno Sprangers