Zoekresultaten

242 resultaten voor geluksgevoel
242 resultaten voor geluksgevoel

Pagina 3 van 10

Welzijn van jongeren: geluk en tevredenheid met het leven onder jongeren van 12 tot 25 jaar

De meeste mensen in Nederland zijn gelukkig en tevreden met het leven dat zij leiden.

Artikelen

Welzijn

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart ‘hier en nu’. Hoe is de brede welvaart verdeeld als het gaat om subjectief welzijn? Subjectief welzijn staat centraal in de brede welvaart. Het...

Overig

Meer sociale samenhang, meer geluk?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Sociale samenhang gaat samen met geluk en tevredenheid. Vooral mensen die meer contact hebben met familie, maandelijks deelnemen aan verenigingsactiviteiten en in...

Artikelen

Geluk, tevredenheid en contact met vrienden 2016

Regionale reeks tevredenheid met leven en geluk 2013-2016.

Cijfers
Artikelen

De sociale context van geluk: wat is belangrijk voor wie?

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben of deelnemen aan verenigingsactiviteiten, zijn vaker gelukkig dan anderen. Geen geïsoleerd gevoel, een vriendengroep en iemand in je leven die je echt...

Artikelen

Allochtonen en geluk

In dit artikel zal voor de vier grootste niet-westerse minderheidsgroepen in Nederland, te weten personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, nagegaan worden welke...

Artikelen

Gelukkig Nieuwjaar!

Gelukkig nieuwjaar CBS

Artikelen

Bijlage bij De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Deze bijlage hoort bij het artikel De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Tabel 1. Subjectief welzijn en burgerlijke staat naar...

Cijfers
Artikelen
Artikelen

Bijlage bij De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen (Bevolkingstrends, februari 2013)

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen. Inhoud: Tabel 1: Opbouw analysebestand; Tabel 2: In welke mate vindt men zichzelf een gelukkig mens;...

Cijfers

Vaak minder gelukkig

Allochtonen in Nederland 2004

Artikelen

Welzijn en stress bij jongeren in coronatijd

In deze publicatie staat centraal hoe gelukkig en tevreden jongeren zijn en de mate waarin zij stress ervaren. Daarbij is ook aandacht voor de coronacrisis. Verder is gekeken naar: prestatiedruk,...

Cijfers

Wat maakt jou gelukkig?

CBS heeft onderzoek gedaan naar het welzijn van Nederlanders. Zijn mensen tevreden met het leven? Voelen ze zich gelukkig? En hoe tevreden zijn ze over hun werk, sociale contacten en financiën?

Video's

Big data en deep data

Het CBS heeft de laatste jaren de samenwerking gezocht met de universiteiten.

Overig

Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl

Geluk blijkt sterker samen te hangen met gezondheid dan met leefstijl: ten opzichte van de gezondheidsfactoren dragen leefstijl- en leefstijlgerelateerde factoren weinig bij aan geluk. Voor mannen,...

Artikelen

Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol?

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Subjectief welzijn, in termen van geluk en tevredenheid met het leven, is gerelateerd aan verschillende factoren die betrekking hebben op de kwaliteit van leven....

Artikelen

Data en bronnen

Overzicht van de data en bronnen die zijn gebruikt voor de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals en links naar spreadsheets met de cijfers uit de MBW & SDG’s 2022 die kunnen...

Overig

Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die...

Artikelen
Overig

Welzijn; veranderingen burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie, 1998/2009

Geluk, tevredenheid, verandering burgerlijke staat en arbeidsmarktpositie Burgerlijke staat, arbeidsmarktposite

Cijfers

De Heitjes en buurtcohesie, leefbaarheid en veiligheid in Heerlen

Dit essay gaat over het buurtcohesie, leefbaarheid en veilighed van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 51 andere gemeenten, in de periode augustus tot en met oktober 2021. Dit is...

Publicaties

Inflatie uitgelegd

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen legt in minder dan 5 minuten uit wat inflatie nou precies is en hoe het CBS die inflatie berekent. Inhoud: 00:00 - 01:46 Wat is inflatie? 01:47 - 02:17 Hoe...

Video's