Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens

De Heitjes en het onderlinge wantrouwen in Heerlen

Over deze publicatie

In Heerlen is het wantrouwen tussen de burgers groot. Zo behoort Heerlen tot de drie grote gemeenten met het laagste vertrouwen van burgers in elkaar. Aanvullend onderzoek, uit 2020, leert dat het onderlinge vertrouwen in Heerlen-noord met 48 procent beduidend lager is dan in het zuiden van Heerlen waar 59 procent vertrouwen heeft in andere burgers. Daarmee onderscheidt de bevolking van Heerlen-zuid zich nauwelijks van het landelijke vertrouwen in 2020. De verschillen tussen zowel de gemeenten als tussen de twee gebieden in Heerlen zijn maar deels toe te schrijven aan demografische- en sociaaleconomische kenmerken. In Heerlen is inmiddels een experiment gestart waarbij burgers klussen kunnen uitvoeren voor een vrijwilligersvergoeding in de vorm van ‘heitjes’. Hiermee wordt beoogd om de burgerbetrokkenheid te vergroten, de openbare ruimte te verbeteren en de lokale economie te stimuleren.