Auteur: Hans Schmeets, Jeanet Exel, Anton ten Westenend, Dennis Martens

De Heitjes en de sociale contacten in Heerlen

Over deze publicatie

In Heerlen is het wantrouwen tussen de burgers groot. Zo behoort Heerlen tot de drie grote gemeenten met het laagste vertrouwen van burgers in elkaar. Ook is de deelname aan vrijwilligerswerk in Heerlen het geringst, en hebben de Heerlenaren weinig vertrouwen in de politiek. Beduidend beter is het gesteld met de sociale contacten, waar in dit essay op wordt ingegaan. Zo heeft 82 procent minstens een keer per week contact met een familielid, 73 procent met een vriend of kennis, en 60 procent met de buren. Dat ligt weliswaar nog iets onder het landelijke gemiddelde, maar in veel andere grote gemeenten zijn er minder sociale contacten. Aanvullend onderzoek, uit 2020, leert dat in Heerlen-noord de burgers zeggen dat ze beduidend minder vaak een wekelijks contact hebben met een familielid, vriend of buur dan in het zuiden van Heerlen. De verschillen tussen zowel de gemeenten als tussen de twee gebieden in Heerlen zijn nauwelijks toe te schrijven aan demografische- en sociaaleconomische kenmerken. In Heerlen is inmiddels een experiment gestart waarbij burgers klussen kunnen uitvoeren voor een vrijwilligersvergoeding in de vorm van ‘heitjes’. Hiermee wordt beoogd om de burgerbetrokkenheid te vergroten, de openbare ruimte te verbeteren en de lokale economie te stimuleren. Daartoe behoort ook een intensivering van de sociale contacten.

Hans Schmeets is verbonden aan het CBS en de Universiteit van Maastricht,
Jeanet Exel aan het CBS,
Anton ten Westenend aan de Buurtorganisatie GMS, en
Dennis Martens aan de gemeente Heerlen
(voor vragen of opmerkingen OenBI@heerlen.nl)