Zoekresultaten

54 resultaten voor buitenwater
54 resultaten voor buitenwater

Pagina 2 van 3

Wateroppervlak (bodemgebruik)

Totale oppervlakte binnen- en buitenwater, exclusief binnenwater smaller dan zes meter.

Overig

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers

Classificatie bodemgebruik 2000

De functionele classificatie van de objecten in het Bestand Bodemgebruik zoals die met ingang van het jaar 2000 van toepassing is. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdgroepen, die weer zijn...

Artikelen

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw) 1997-2006

Maatstaven Financiële verhoudingswet (fvw) 1997-2006 Gemeentelijke cijfers inwoners, woningen, dichtheid, centrumfunctie

Cijfers

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers

Minder landbouw, meer natuur

Er is steeds minder agrarisch terrein in ons land. Landbouwgrond krijgt vaker een natuurbestemming of wordt ingericht voor recreatieve doelen. Ook neemt het bebouwd gebied verder toe, vooral de...

Artikelen

Bodemgebruik in Nederland geharmoniseerd met TOP10Vector

De opzet van de statistiek van het bodemgebruik is met ingang van 2000 gewijzigd. Er wordt nu gebruik gemaakt van TOP10Vector, het digitale basisbestand van de Topografische Dienst Nederland. In dit...

Artikelen

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Verkeersterrein, bebouwd terrein, agrarisch terrein, bos en natuur, water Nederland, gemeenten, wijken, buurten

Cijfers
Artikelen

Webservices CBS nu ook via Publieke Dienstverlening Op de Kaart

Op maandag 23 april zijn er vier nieuwe ‘open’ webservices ontsloten via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK). Het Centraal Bureau voor de Statistiek biedt nu voor het eerst drie datasets aan...

Artikelen

Kerncijfers provinciemonitor

Gemeentelijke herindelingen, bevolking, wonen, financiën, oppervlakte en verkeer en vervoer op provinciaal niveau.

Cijfers

Ontwikkeling bodemgebruik in Nederland 1996-2000

Dit artikel geeft een kort overzicht van de veranderingen in het bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2000.

Artikelen

Bevolkingskernen 2001

Inwoner- en woninggegevens naar bevolkingskernen. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71050NED&D1=0,34,4

Cijfers

Bodemgebruik in Nederland: 1989;1993;1996

Oppervlakte bossen, bebouwde grond, verkeersvoorzieningen, recreatie, natuurlijke terreinen en water per gemeente, provincie

Cijfers

Bevolkingskernen 2006; steden en dorpen in Nederland

Inwoners- en woninggegevens naar bevolkingskernen Kenmerken van bevolking en woningen naar bevolkingskernen

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2003

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische onderwerpen Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Binnenwater (Gf, Fvw)

Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, echter met uitzondering van het IJsselmeer.

Overig

Binnenwater (bodemgebruik)

Inlandig water in gebruik als vaarweg, recreatiewater, delfstofwinplaats, vloei en/of slibveld, of als spaarbekken, inclusief het IJsselmeer.

Overig

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal I 2022

Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal 4-2021

Overig

Stikstof in het oppervlaktewater

De totale belasting van het oppervlaktewater met stikstofverbindingen is in de periode 1990-2018 ruimschoots gehalveerd, van 148 miljoen kilogram stikstof (N) tot 67 miljoen kilogram

Overig