Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Maatstaven Financiële - verhoudingswet (Fvw), regio, 1997 - 2006

Status cijfer Alle regio's Perioden Bebouwing, land en water Water Buitenwater(Gf-Fvw): totaal (ha)
Voorlopig Nederland 2006 598.450
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2006 275.811
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2006 84.338
Voorlopig West-Nederland (LD) 2006 238.301
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2006 -
Voorlopig Groningen (PV) 2006 55.885
Voorlopig Friesland (PV) 2006 219.926
Voorlopig Drenthe (PV) 2006 -
Voorlopig Overijssel (PV) 2006 -
Voorlopig Flevoland (PV) 2006 84.338
Voorlopig Gelderland (PV) 2006 -
Voorlopig Utrecht (PV) 2006 -
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2006 120.359
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2006 18.633
Voorlopig Zeeland (PV) 2006 99.309
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2006 -
Voorlopig Limburg (PV) 2006 -
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2006 5.589
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2006 8.912
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2006 41.383
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2006 173.598
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2006 46.328
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2006 -
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2006 -
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2006 -
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2006 -
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2006 -
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2006 -
Voorlopig Twente (CR) 2006 -
Voorlopig Veluwe (CR) 2006 -
Voorlopig Achterhoek (CR) 2006 -
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2006 -
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2006 -
Voorlopig Utrecht (CR) 2006 -
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2006 101.873
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2006 2.187
Voorlopig IJmond (CR) 2006 2.024
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2006 1.533
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2006 -
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2006 10.642
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2006 2.101
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2006 2.087
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2006 2.290
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2006 909
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2006 -
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2006 13.347
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2006 -
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2006 12.498
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2006 86.810
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2006 -
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2006 -
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2006 -
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2006 -
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2006 -
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2006 -
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2006 -
Voorlopig Flevoland (CR) 2006 84.338
Voorlopig Groningen (SG) 2006 -
Voorlopig Leeuwarden (SG) 2006 2.346
Voorlopig Zwolle (SG) 2006 -
Voorlopig Enschede (SG) 2006 -
Voorlopig Apeldoorn (SG) 2006 -
Voorlopig Arnhem (SG) 2006 -
Voorlopig Nijmegen (SG) 2006 -
Voorlopig Amersfoort (SG) 2006 -
Voorlopig Utrecht (SG) 2006 -
Voorlopig Amsterdam (SG) 2006 21.838
Voorlopig Haarlem (SG) 2006 3.557
Voorlopig Leiden (SG) 2006 2.087
Voorlopig 's-Gravenhage (SG) 2006 3.199
Voorlopig Rotterdam (SG) 2006 8.860
Voorlopig Dordrecht (SG) 2006 -
Voorlopig Breda (SG) 2006 -
Voorlopig Tilburg (SG) 2006 -
Voorlopig 's-Hertogenbosch (SG) 2006 -
Voorlopig Eindhoven (SG) 2006 -
Voorlopig Geleen/Sittard (SG) 2006 -
Voorlopig Heerlen (SG) 2006 -
Voorlopig Maastricht (SG) 2006 -
Voorlopig Buitenland (SG) 2006
Voorlopig Niet in te delen (SG) 2006
Voorlopig Groningen (GA) 2006 -
Voorlopig Leeuwarden (GA) 2006 -
Voorlopig Zwolle (GA) 2006 -
Voorlopig Enschede (GA) 2006 -
Voorlopig Apeldoorn (GA) 2006 -
Voorlopig Arnhem (GA) 2006 -
Voorlopig Nijmegen (GA) 2006 -
Voorlopig Amersfoort (GA) 2006 -
Voorlopig Utrecht (GA) 2006 -
Voorlopig Amsterdam (GA) 2006 2.414
Voorlopig Haarlem (GA) 2006 475
Voorlopig Leiden (GA) 2006 498
Voorlopig 's-Gravenhage (GA) 2006 2.290
Voorlopig Rotterdam (GA) 2006 4.844
Voorlopig Dordrecht (GA) 2006 -
Voorlopig Breda (GA) 2006 -
Voorlopig Tilburg (GA) 2006 -
Voorlopig 's-Hertogenbosch (GA) 2006 -
Voorlopig Eindhoven (GA) 2006 -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Ten behoeve van de beheerders van het Gemeente- en Provinciefonds levert het CBS een groot aantal gegevens die als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van uitkeringen aan de Nederlandse gemeenten en provincies.
In deze publicatie zijn deze CBS gegevens bij elkaar gebracht.
Gegevens voor het Gemeentefonds liggen ten grondslag aan de voorlopige en definitieve berekening van de maatstaven zoals vermeld in de "Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren", uitgave Ministerie van Financiën.
Het aantal inwoners in stedelijke en landelijke gebieden wordt berekend ten behoeve van het verdeelstelsel gehanteerd door Provinciefonds. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Frequentie: eenmalig


Toelichting onderwerpen

Bebouwing, land en water
Cijfers over oppervlakten van bebouwing, land(Gf-Fvw), binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw).

De toevoeging (Gf-Fvw) geeft aan dat deze definitie wordt gehanteerd in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw) die de uitkeringen uit het Gemeentefonds (Gf) regelt.
Naast deze oppervlakten land(Gf-Fvw), binnen- en buitenwater(Gf-Fvw) publiceert het CBS ook oppervlakten land, binnen- en buitenwater volgens de methodiek van de statistiek van het Bodemgebruik. Berekende oppervlakten land en water verschillen tussen beide publicaties. Daar waar de berekening voor het Gemeentefonds uitgaat van de meest recent gepubliceerde TOP10NL kaarten is de statistiek van het Bodemgebruik een jaaropname, die integraal van Nederland eens in de drie jaar wordt uitgevoerd. Daarnaast wordt in de toepassing voor het Gemeentefonds delen van binnenwater tot buitenwater gerekend en andersom.

Definitieve cijfers
Berekening vindt plaats met definitieve gemeentegrenzen van het peiljaar en de meest recent gepubliceerde topografische kaarten.

Voorlopige cijfers
Berekening vindt plaats in november van het voorgaand jaar en zijn gebaseerd op definitieve gegevens van twee jaar voor het peiljaar.
De gemeentelijke cijfers van het peiljaar worden afgeleid van de verdeling van bebouwing over woonkernen en buitengebied volgens definitieve gegevens van twee jaar daarvoor, gecombineerd met gemeentegrenzen van het voorgaand jaar waarop een herindeling naar het peiljaar is toegepast.
Water
Oppervlakten binnenwater(Gf-Fvw) en buitenwater(Gf-Fvw).
Buitenwater(Gf-Fvw): totaal
Oppervlakte buitenwater(Gf-Fvw) per regio of gemeente volgens de indeling op 1 januari van het peiljaar.

De oppervlakte water volgens de omschrijvingen van het buitenwater in de statistiek van het Bodemgebruik aangevuld met het IJsselmeer, met uitzondering van delen gelegen tussen havenhoofden en strekdammen.
Uitgezonderd van buitenwater zijn delen van de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Ooster- en Westerschelde gelegen tussen havenhoofden en strekdammen.