Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2015

Wijken en buurten Buitenwater Totaal buitenwater (ha) Buitenwater Waddenzee, Eems, Dollard (ha) Buitenwater Oosterschelde (ha) Buitenwater Westerschelde (ha) Buitenwater Noordzee (ha)
Buitenwater 20.657 15.250 5.407
Buitenwater 2.033 2.033
Buitenwater 118 118
Buitenwater 2.160 2.160
Buitenwater 472 472
Buitenwater 5.175 5.175
Buitenwater 517 517
Buitenwater 9.123 9.123
Buitenwater 8.834 7.981 853
Buitenwater 34.950 30.171 4.779
Buitenwater 3.203 3.203
Buitenwater 488 488
Buitenwater 4.403 4.403
Buitenwater 312 312
Buitenwater 1.259 1.259
Buitenwater 36.182 36.182
Buitenwater 392 392
Buitenwater 13.132 9.132 4.000
Buitenwater 112 112
Buitenwater 17.850 17.850
Buitenwater 4.700 4.700
Buitenwater 1.152 1.049 103
Buitenwater 484 484
Buitenwater 5.465 5.465
Buitenwater 2.836 2.716 120
Buitenwater 1.557 1.557
Buitenwater 5.538 5.538
Buitenwater 12.939 7.211 5.728
Buitenwater 2.969 2.969
Buitenwater 1.510 1.510
Buitenwater 15.797 11.726 4.071
Buitenwater 18.614 12.998 5.616
Buitenwater 2.366 2.136 230
Buitenwater 639 639
Buitenwater 5.673 5.673
Buitenwater 58.711 51.885 6.827
Buitenwater 29.724 23.155 6.568
Buitenwater 9.165 9.165
Buitenwater 6.440 1.105 5.335
Buitenwater 1.370 1.370
Buitenwater 27.478 24.292 3.186
Buitenwater 30.935 6.251 24.684
Buitenwater 950 950
Buitenwater 735 735
Buitenwater 3.869 3.869
Buitenwater 1.019 1.019
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2015. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2015

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per oktober 2018:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van het bodemgebruik 2017 zullen medio 2021 worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.
Waddenzee, Eems, Dollard
Het water gelegen tussen de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Oosterschelde
Het water gelegen tussen de Oosterscheldekering, de Grevelingendam, de Philipsdam en de Oesterdam.
Westerschelde
Het water gelegen landinwaarts van de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Breskens.
Noordzee
Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en van de Waddeneilanden. Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.
Bij de Nieuwe Waterweg, een vrij in zee uitstromende rivier, wordt de scheidingslijn tussen binnen- en buitenwater bepaald door een denkbeeldige verbinding tussen de uiteinden van de havenhoofden.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.