Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2010

Wijken en buurten Buitenwater Totaal buitenwater (ha) Buitenwater Waddenzee, Eems, Dollard (ha) Buitenwater Oosterschelde (ha) Buitenwater Westerschelde (ha) Buitenwater Noordzee (ha)
Buitenwater 9.123 9.123
Buitenwater 8.916 8.222 693
Buitenwater 20.876 15.374 5.502
Buitenwater 2.346 2.346
Buitenwater 490 490
Buitenwater 36.109 36.109
Buitenwater 15.400 11.359 4.041
Buitenwater 58.704 51.750 6.955
Buitenwater 27.900 24.671 3.229
Buitenwater 119 119
Buitenwater 2.184 2.184
Buitenwater 132 132
Buitenwater 475 475
Buitenwater 490 490
Buitenwater 404 404
Buitenwater 13.157 9.132 4.024
Buitenwater 29.886 23.214 6.672
Buitenwater 1.389 1.389
Buitenwater 17.729 17.729
Buitenwater 1.058 1.058
Buitenwater 1.602 1.602
Buitenwater 4.503 4.503
Buitenwater 1.351 1.351
Buitenwater 108 108
Buitenwater 498 498
Buitenwater 1.589 1.589
Buitenwater 4.768 4.768
Buitenwater 3.905 3.905
Buitenwater 974 974
Buitenwater 5.177 5.177
Buitenwater 331 331
Buitenwater 4.712 4.712
Buitenwater 12.955 7.206 5.749
Buitenwater 640 640
Buitenwater 5.676 5.676
Buitenwater 9.172 9.172
Buitenwater 6.500 1.111 5.389
Buitenwater 30.970 6.279 24.691
Buitenwater 34.933 30.438 4.495
Buitenwater 5.504 5.504
Buitenwater 18.725 13.065 5.660
Buitenwater 2.727 2.642 84
Buitenwater 2.408 2.149 258
Buitenwater 3.453 3.453
Buitenwater 909 909
Buitenwater 5.588 5.588
Buitenwater
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2010. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 11 januari 2016:
Geen. Dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2012 worden in 2016 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.
Waddenzee, Eems, Dollard
Het water gelegen tussen de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Oosterschelde
Het water gelegen tussen de Oosterscheldekering, de Grevelingendam, de Philipsdam en de Oesterdam.
Westerschelde
Het water gelegen landinwaarts van de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Breskens.
Noordzee
Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en van de Waddeneilanden. Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.
Bij de Nieuwe Waterweg, een vrij in zee uitstromende rivier, wordt de scheidingslijn tussen binnen- en buitenwater bepaald door een denkbeeldige verbinding tussen de uiteinden van de havenhoofden.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.