Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Bodemgebruik, wijk- en buurtcijfers 2012

Wijken en buurten Buitenwater Totaal buitenwater (ha) Buitenwater Waddenzee, Eems, Dollard (ha) Buitenwater Oosterschelde (ha) Buitenwater Westerschelde (ha) Buitenwater Noordzee (ha)
Buitenwater 9.131 9.131
Buitenwater 8.914 8.220 693
Buitenwater 20.876 15.374 5.502
Buitenwater 2.345 2.345
Buitenwater 490 490
Buitenwater 36.180 36.180
Buitenwater 15.400 11.359 4.041
Buitenwater 58.705 51.744 6.961
Buitenwater 27.900 24.673 3.227
Buitenwater 2.225 2.225
Buitenwater 128 128
Buitenwater
Buitenwater 481 481
Buitenwater 533 533
Buitenwater 405 405
Buitenwater 13.153 9.132 4.022
Buitenwater 29.799 23.199 6.599
Buitenwater 1.399 1.399
Buitenwater 1.024 1.024
Buitenwater 1.575 1.575
Buitenwater 4.325 4.325
Buitenwater 1.259 1.259
Buitenwater 111 111
Buitenwater 498 498
Buitenwater 1.559 1.559
Buitenwater 4.073 4.073
Buitenwater 3.893 3.893
Buitenwater 945 945
Buitenwater 5.171 5.171
Buitenwater 312 312
Buitenwater 4.716 4.716
Buitenwater 1.146 1.043 103
Buitenwater 12.932 7.209 5.724
Buitenwater 5.672 5.672
Buitenwater 9.165 9.165
Buitenwater 6.443 1.106 5.337
Buitenwater 30.941 6.257 24.684
Buitenwater 34.937 30.442 4.495
Buitenwater 5.505 5.505
Buitenwater 18.624 13.002 5.622
Buitenwater 2.840 2.719 120
Buitenwater 2.421 2.159 262
Buitenwater 3.444 3.444
Buitenwater 751 751
Buitenwater 5.541 5.541
Buitenwater 639 639
Buitenwater 17.852 17.852
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland voor 2012. De gegevens zijn beschikbaar per gemeente op wijk- en buurtniveau.

Gegevens beschikbaar: over 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 3 maart 2016:
De sortering van de gemeenten was onjuist op gemeentecode. De sortering is nu alfabetisch gezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe buurtcijfers van het bodemgebruik over het jaar 2015 worden in 2018 verwacht.

Toelichting onderwerpen

Buitenwater
Water buiten de gemiddelde hoogwaterlijn.
Totaal buitenwater
Totale oppervlakte van de hoofdgroep 'Buitenwater'.
Waddenzee, Eems, Dollard
Het water gelegen tussen de Waddeneilanden, de Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland, Friesland en Groningen.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.
Oosterschelde
Het water gelegen tussen de Oosterscheldekering, de Grevelingendam, de Philipsdam en de Oesterdam.
Westerschelde
Het water gelegen landinwaarts van de denkbeeldige lijn tussen Vlissingen en Breskens.
Noordzee
Het water dat is gelegen aan de zeezijde van de kust van Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland en van de Waddeneilanden. Het gaat hierbij alleen om dat deel van de Noordzee dat gemeentelijk ingedeeld is.
Bij de Nieuwe Waterweg, een vrij in zee uitstromende rivier, wordt de scheidingslijn tussen binnen- en buitenwater bepaald door een denkbeeldige verbinding tussen de uiteinden van de havenhoofden.
Per 2003 is er een nieuwe grens getrokken tussen de Waddenzee en de Noordzee.