Woongebied

Het Bodemgebruik is in dit onderzoek ingedeeld in 2 groepen, namelijk woongebieden en overige terreinen. De groep overige terreinen bestaat vooral uit bedrijfsterreinen. Hieronder vallen ook verkeersterreinen, overig bebouwde terreinen (o.a. detailhandel), semi-bebouwde terreinen, recreatieterreinen, landbouwterreinen, bos & open natuurlijke terreinen, binnen- en buitenwateren.