Minder landbouw, meer natuur

© ANP

De omvang van agrarisch terrein in Nederland is in de periode 2010-2012 afgenomen. Landbouwgrond kreeg een natuurbestemming of werd  ingericht voor recreatieve doelen. Ook kwam er meer bebouwd gebied bij. Vooral de oppervlakte van woon-, verkeers- en bedrijventerrein nam  toe. Dit meldt CBS op basis van de nieuwe cijfers over het bodemgebruik in Nederland.

Ruim  twee derde van oppervlakte Nederland is groene ruimte

Meer dan twee derde van de totale oppervlakte van Nederland is in gebruik als groene ruimte (68 procent), waarvan het merendeel agrarisch terrein is (54 procent van het totaal). Nederland bestaat daarnaast voor 19 procent uit water; 13 procent is bebouwd gebied.

Bodemgebruik in Nederland, 2012

Meer natuur en meer bebouwing

In de periode 2010-2012 is netto 14 duizend hectare van bestemming gewijzigd. Aan agrarisch terrein is de grootste oppervlakte onttrokken (11 duizend hectare). Vooral de groene ruimte (niet-agrarisch)  en bebouwd gebied kregen er terrein bij.
Van alle nieuwe bestemmingen had 47 procent een groen karakter en 45 procent werd bebouwd gebied. In de voorgaande jaren lag de nadruk van het nieuwe bodemgebruik anders. Zo had in de periode 2006-2008 ongeveer 31 procent van het nieuwe gebruik een groen karakter en werd bijna 63 procent bebouwd gebied.

Netto verandering bodemgebruik, 2010-2012

Ook kreeg ruim 1 300 hectare bos een andere bestemming. Er werden vooral bossen gerooid die in de jaren negentig geplant zijn met Europese subsidie. Daarentegen is de oppervlakte van de andere groene bestemmingen met bijna 7 duizend hectare gestegen. Ruim twee-derde van het nieuwe groene grondgebruik werd open natuurlijk terrein. Ook nam de bebouwing verder toe. Woon- en bedrijventerrein zijn samen met bijna 5 duizend hectare gegroeid.

Meer binnenwater, minder buitenwater

Er kwam meer binnenwater bij, de regels voor het inplannen van meer water bij nieuwbouwprojecten en de ontwikkeling van gebieden voor de noodopvang van water spelen hier een rol. De oppervlakte buitenwater is afgenomen, vooral doordat de Noordzee iets kleiner is geworden door de aanleg van de tweede Maasvlakte.

Ontwikkeling groene ruimte per gemeente

Ontwikkeling van de groene ruimte betekent over het algemeen dat agrarisch terrein heringericht is als bijvoorbeeld recreatieterrein of open natuurlijk terrein. Vooral in de provincie Drenthe, maar ook in Friesland en Groningen zijn er gemeenten die in nieuwe groene ruimte hebben geïnvesteerd. Ook de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden laten dit beeld zien.

Verandering bodemgebruik, 2019-2012