Zoekresultaten

6225 resultaten voor buitenlandse samenwerkingspartner
Zoek in plaats daarvan naar buitenlandse samenwerkingspartners
6225 resultaten voor buitenlandse samenwerkingspartner
Zoek in plaats daarvan naar buitenlandse samenwerkingspartners

Pagina 1 van 249

Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2021

Overig

Buitenlandse regelgeving beperkt Nederlandse dienstverleners

Regelgeving in het buitenland beperkt het exportpotentieel van Nederlandse dienstverleners. In de Internationaliseringsmonitor van het CBS is berekend wat het effect is van verschillende...

Artikelen

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

aantal bedrijven, werkgelegenheid,bedrijfsopbrengsten, bedrijfslasten Bedrijfstakken/branches (SBI 2008), land van uiteindelijke zeggenschap

Cijfers

Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2021

Overig

Onderzoek naar consumptie van diensten uit het buitenland

Onderzoek naar consumptie van diensten uit het buitenland

Overig

Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2001-2021

Overig

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2020 en 2021

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2020/2021.

Publicaties

Buitenlandse bestedingen Nederlandse reizigers hoger dan voor corona

Nederlandse reizigers gaven in het derde kwartaal van 2022 ruim 8,4 miljard euro uit tijdens hun bezoek aan of verblijf in het buitenland. Dit is 9 procent hoger dan in de zomermaanden van 2019.

Artikelen

Ruilvoet van de buitenlandse handel in goederen, index 2015=100

Ruilvoet, invoerprijs en uitvoerprijs van goederen, indexcijfers op basis van 2015=100 en ontwikkelingen

Cijfers

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Hoe noteer ik buitenlandse uitgaven?

Veelgestelde vragen over de persoonsenquêtes

FAQ's

Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalden er minstens vijftien...

Cijfers

Minder bedrijven verplaatsten bedrijfsonderdelen naar het buitenland

Tussen 2018 en 2020 verplaatsten ongeveer 500 bedrijven in Nederland één of meerdere bedrijfsonderdelen naar het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek naar bedrijven met minimaal 50 werkzame personen.

Artikelen

Kapitaalrekening buitenland

Het gedeelte van de betalingsbalans, waarop de mutaties in de vermogensverhoudingen met het buitenland zijn verantwoord.

Overig

Omzet buitenland

De totale omzet uit de hoofdactiviteit aan buitenlandse afnemers (export en transitohandel).

Overig

Buitenlandse rechtspersoon

Rechtspersoon die in het buitenland is opgericht volgens het daar geldende recht.

Overig

Buitenlandse onderneming

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die zelf geen groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Buitenlandse international

In Nederland gevestigde onderneming waarvan de beslissende zeggenschap in buitenlandse handen is en die en die zelf groepsmaatschappij(en) in het buitenland heeft. Het betreft hier directe, op...

Overig

Inward_FATS: Gegevens buitenlandse dochterondernemingen

Inward_FATS: Bestaan o.a. uit omzet en omvang van dochterondernemingen van een buitenlands bedrijf, 2008 t/m 2018

Overig

Lopende rekening buitenland

Het deel van de betalingsbalans, waarop de transacties in het zogenaamde lopende verkeer met het buitenland zijn verantwoord, dat wil zeggen het goederen- en dienstenverkeer benevens de...

Overig

Directe buitenlandse investeringen

Een onderneming met directe investeringen uit het buitenland is een onderneming waarin een investeerder uit een ander land tenminste 10% bezit van het gewone aandelenkapitaal of van de stemrechten of...

Overig

Buitenlandse migratie

Het zich vestigen in Nederland van personen vanuit het buitenland (immigratie) of het vertrek van inwoners uit Nederland om zich in het buitenland te vestigen (emigratie).

Overig

Buitenland (NR)

Collectieve aanduiding van personen en bedrijven die niet tot de Nederlandse economie behoren.

Overig

Buitenlandse werknemer

Werknemer in Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit heeft.

Overig

Kilometers in het buitenland

De totaal afgelegde afstand (in km) door Nederlandse voertuigen in het buitenland.

Overig