Internationale samenwerking hoog op de agenda van het CBS

/ Auteur: Miriam van der Sangen
DG Angelique Berg en DG Geir Axelsen (Noorwegen) in gesprek met Mathias Corman, SG van de OESO
© Herve Cortinat, © OECD
Medio van dit jaar werd directeur-generaal van het CBS, Angelique Berg, benoemd tot vicevoorzitter van het Comité voor Statistiek en Statistisch Beleid (CSSP) van het OESO-bureau. Voor de komende twee jaar mag zij samen met voorzitter Geir Axelsen, directeur-generaal van het Noorse statistiekbureau, en tweede vicevoorzitter sir Ian Diamond uit het Verenigd Koninkrijk, de vergaderingen van de CSSP vormgeven. In dit interview licht zij een en ander toe en komen ook andere internationale projecten van het CBS aan bod.

Economische ontwikkeling

In oktober van dit jaar kregen de twee directeuren-generaal de gelegenheid bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs kennis te maken met een variëteit aan OESO- en CSSP-gerelateerde onderwerpen. De OESO is 60 jaar geleden opgericht. De aandacht van deze internationale organisatie is vooral gericht op economische ontwikkeling. In de afgelopen jaren is de OESO echter ook steeds vaker een rol gaan spelen op het sociaal domein, bijvoorbeeld op het gebied van gendergelijkheid.

Richting geven aan beleid

De missie van de OESO luidt: ‘Better policies for better lives’. Daarmee geven zij richting aan internationaal economisch beleid. Op dit moment zijn 38 hoog ontwikkelde landen met een markteconomie lid van de OESO. Om lid te kunnen worden moet een land aan strenge criteria voldoen en worden peer reviews gehouden op allerlei gebieden, waaronder de statistiek. Statistiek past in dit verhaal, omdat de OESO zijn beleid wil baseren op feiten. ‘Fact based policy’ is dan ook één van de credo’s van de huidige secretaris-generaal van dit internationale instituut, Mathias Cormann.

Prioriteren

De belangrijkste doelstelling van de verkenning door de directeuren-generaal van het CBS en het Noorse statistiekbureau was prioriteiten te kunnen stellen voor de onderwerpen die de komende twee jaar besproken moeten worden. Aan het einde van die verkenning maakten de directeuren-generaal samen dan ook de balans op. Angelique Berg: ‘Een belangrijk thema is toegang tot data in het algemeen en microdata in het bijzonder. Bij uitstek een onderwerp waarbij landen veel van elkaar kunnen leren. Landen die voorop lopen delen graag hun ‘best practices’. Een ander thema is Business process redesign, herontwerp en verbetering van organisatieprocessen zodat kwaliteit, snelheid, kosten en dienstverlening zijn gegarandeerd. En wat natuurlijk niet mocht ontbreken op de prioriteitenlijst, is Artificial Intelligence (AI). Dat betreft het gebruik van AI in statistieken, maar ook het gebruik van AI om de vindbaarheid en toegankelijkheid van statistieken te verbeteren.’

Directeur-Generaal Angelique Berg (CBS) en Directeur-Generaal Geir Axelsen van het Noorse statistiekbureau in gesprek met Mathias Corman, Secretaris-Generaal van de OESO
© Herve Cortinat, © OECD

Directeur-Generaal Angelique Berg (CBS) en Directeur-Generaal Geir Axelsen van het Noorse statistiekbureau in gesprek met Mathias Corman, Secretaris-Generaal van de OESO

Inflatie en energieprijzen

Maar er zijn nog meer belangrijke aandachtspunten. Berg: ‘Denk bijvoorbeeld aan het meten en verwerken van natuurlijk kapitaal in de Nationale rekeningen. Een complex onderwerp, dat zich in een grote belangstelling mag verheugen van beleidsmakers. Daarnaast willen we onze aandacht richten op inflatie, CPI en energieprijzen. Zo zijn er flinke uitdagingen om op een juiste manier de toeslagen te berekenen die overheden aan burgers geven. Deze informatie is nodig om het beleid te bepalen.’

Inspirerend

Tijdens de verkenning vonden ook ontmoetingen plaats met CBS-collega’s of voormalige CBS’ers, die op dit moment bij de OESO werken of er bepaalde opdrachten verrichten. Berg: ‘Ik vind het persoonlijk altijd inspirerend om te zien dat we als CBS een grote stempel drukken op allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de internationale statistiek. Internationale statistische verplichtingen en internationale samenwerking maken in belangrijke mate deel uit van het werk dat het CBS doet.’

Samenwerking en coördinatie

Het grootste deel van het internationale werk – meer dan 80 procent – wordt bepaald door Europese statistische verordeningen. Met Eurostat, het statistiekbureau van de Europese Unie, werken de 27 statistiekbureaus van de EU-lidstaten samen in het Europees Statistisch Systeem (ESS). Berg: ‘Vanuit het ESS is het doel samenwerking en coördinatie tussen de statistische instanties te versterken, zodat er binnen de Europese Unie vergelijkbare statistieken kunnen worden gemaakt. Daarvoor streven alle betrokken partijen naar harmonisatie en standaardisatie. Dat is ook de reden waarom de CBS-directie vorige week naar Brussel en Luxemburg is gereisd om persoonlijk kennis te maken met belangrijke strategische partners en de Nederlandse medewerkers daar. We willen graag investeren in goede verhoudingen en het onderling vertrouwen verder versterken.’

Ook buiten de EU krachten bundelen

Niet alleen op Europees niveau is het CBS actief. Medewerkers van het statistiekbureau, van directieleden tot experts, zijn ook vertegenwoordigd in allerlei werkgroepen van internationale organisaties zoals de VN, UNECE, UNSD, etc. Berg: ‘Het is goed om in deze gremia mee te praten en sturing te geven, want deze organisaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling en vaststelling van statistische normen, concepten en methoden. Met organisaties die voorop lopen bundelen we de krachten om samen plannen op te stellen en voorstellen uit te werken voor nieuwe ontwikkelingen in de statistiek. We lopen namelijk allemaal tegen dezelfde problemen aan, bijvoorbeeld een teruglopende respons of hoe we onze statistische resultaten het beste naar buiten kunnen brengen. Daarom is het goed om hier samen in op te trekken en van elkaar te leren. Daarbij brengen we niet alleen kennis en informatie, maar we halen het ook bij anderen op. Dat doen we als CBS bijvoorbeeld in de High-Level Group on the Modernisation of Statistics, een aantal vooruitstrevende landen die met nieuwe methoden en technologieën aan de slag gaan.’

Technische assistentie

Naast deelname aan werkgroepen in internationale organisaties en diverse samenwerkingen zet het CBS zich ook in op het gebied van technische assistentie. Berg: ‘Vanuit alle delen van de wereld krijgen wij verzoeken om technisch te assisteren. Daar zijn we heel trots op, maar we moeten goed afwegen welke landen we wel en niet kunnen helpen. Het CBS heeft zelf namelijk een groot aantal vacatures. We moeten ons personeel dus effectief inzetten en goede keuzes maken. Daarbij moeten we ook kijken naar wat andere statistische bureaus doen. Op het gebied van klimaatverandering bijvoorbeeld wordt door veel landen al heel veel gedaan. Dat is niet altijd even productief. Het is dus van groot belang hierin een goede balans te vinden. Daarom sluiten wij graag aan bij de programma’s van de ministeries van Financiën of Buitenlandse Zaken, maar ook bij de Wereldbank en het IMF.’
Wil je meer weten over wat het CBS op internationaal gebied allemaal doet? Neem dan contact op met CSB-internationaal.