Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

© Getty Images
Van de studenten die in het studiejaar 2021/’22 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 11 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien studiepunten. Onder degenen die in 2020/’21 afstudeerden was dit 14 procent, in de jaren daarvoor ging het om ruim 20 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Dat studenten minder studiepuntmobiel waren, geldt zowel voor hbo- als wo-studenten. Door de reisbeperkingen die golden vanwege de coronapandemie, was het voor studenten die afstudeerden in de studiejaren 2020/’21 en 2021/’22 minder goed mogelijk om ervaring in het buitenland op te doen. Wel is het zo dat ze online lessen konden volgen, of aan digitale projecten van buitenlandse onderwijsinstellingen konden deelnemen.

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs naar afstudeerjaar
 Studiepuntmobiel (% van afgestudeerden)
2015/'1622
2016/'1725
2017/'1824
2018/'1925
2019/'2023
2020/'2114
2021/'2211

Corona belangrijkste reden om niet in buitenland te studeren

Naast de groep afgestudeerden in het hoger onderwijs die studiepuntmobiel waren (11 procent), is 4 procent in 2021/’22 weliswaar naar het buitenland geweest voor hun studie, maar was niet studiepuntmobiel omdat het om een periode korter dan drie maanden ging. De overige studenten zijn niet naar het buitenland geweest: 47 procent van alle afgestudeerden heeft het ook niet overwogen, 35 procent wel. Voor deze laatste groep was corona de belangrijkste reden (60 procent) om toch niet in het buitenland te gaan studeren.

17 procent van studenten nam deel aan online of digitale activiteiten buitenland

Gedurende de coronapandemie gingen de afgestudeerden minder vaak voor hun studie naar het buitenland. Sommige studenten namen wel deel aan digitale projecten, waarin zij samenwerkten met studenten van een buitenlandse school of universiteit (12 procent). Daarnaast volgde 8 procent online lessen aan een buitenlandse onderwijsinstelling. Studenten konden deelnemen aan meerdere activiteiten: 17 procent nam deel aan online of digitale activiteiten.

Buitenlandervaring naar eigen zeggen goed voor ontwikkeling studenten

In totaal deed 29 procent van de afgestudeerden in 2021/’22 op enige wijze buitenlandervaring op, en was studiepuntmobiel, reisde kortere tijd (minder dan drie maanden) voor hun studie naar het buitenland, volgde online lessen aan een buitenlandse onderwijsinstelling of nam deel aan een digitaal project. 81 procent van deze studenten gaf desgevraagd aan dat dit volgens hen goed is voor hun persoonlijke of maatschappelijke ontwikkeling. Anderen gaven aan dat het goed op het CV staat, of dat hun vakgebied internationaal georiënteerd is (respectievelijk 56 en 61 procent). Volgens 46 procent van de deelnemers was een verblijf in het buitenland of digitale deelname aan een buitenlandse activiteit verplicht. Dat laatste gold vaker voor hbo’ers (56 procent) dan voor wo’ers (35 procent). Van de horecastudenten - allemaal hbo’ers - gaf 71 procent aan dat ‘buitenlandse’ activiteiten verplicht waren.

Reden verblijf of online activiteit buitenland, 2021/’22
 Totaal (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)Hbo (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)Wo (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)
Belangrijk voor persoonlijke of
maatschappelijke ontwikkeling
818083
Vakgebied is internationaal
georiënteerd
615864
Staat goed op CV of
helpt bij vinden werk
565063
Verplicht voor opleiding465635
Bijdragen aan aanpak
maatschappelijk probleem
282729
Kwaliteit onderwijs
buitenland beter
666
Geen passende onderzoek- of
stageplekken in Nederland
545
Onbekend222

Buitenlandreis of online deelname vergroot kennis over vakgebied

Een verblijf in het buitenland, of deelname aan online activiteiten in het buitenland, vergroot volgens afgestudeerde studenten met buitenlandervaring hun kennis over het vakgebied (44 procent noemt dit). Ook kennis van eigen en andere culturen (40 procent) en taalvaardigheden (36 procent) werden naar eigen zeggen beter. Dat laatste geldt meer voor hbo-studenten dan voor wo-studenten: 40 procent tegen 31 procent. Ook gaven de studenten aan zelfstandiger te worden door buitenlandervaring (32 procent).

Ontwikkelde vaardigheden verblijf of online activiteit buitenland, 2021/’22
 Totaal (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)Hbo (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)Wo (% van afgestudeerden met verblijf of online activiteit in buitenland)
Kennis over vakgebied, inzicht in
buitenlandse methodes of werkwijzen
444542
Kennis van eigen en
andere culturen
404335
Taalvaardigheden364031
Zelfstandigheid322935
Verschillende perspectieven
kunnen innemen
313130
Kritisch kijken eigen sociale
positie en positie anderen
202119
Zelfvertrouwen181819
Ruimdenkendheid181620
Flexibiliteit151416
Doorzettingsvermogen111012
Kennis over wereldpolitiek en
mondiale vraagstukken
121113
Iets anders325
Onbekend221