Nederlanders in het buitenland, 1 januari 2023

Deze publicatie bevat informatie over mensen met de Nederlandse nationaliteit die op basis van informatie afkomstig uit het register niet-ingezetenen (RNI) in het buitenland woonachtig zijn.
Naar aanleiding van een vraag van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS een tabel gemaakt met informatie over woonland en geboorteland van mensen met de Nederlandse nationaliteit die op basis van gegevens afkomstig uit de RNI in het buitenland verblijven.