Vakanties van Nederlanders in binnen- en buitenland, 2022

Binnenlandse vakanties (uitgesplitst naar provincie) en buitenlandse vakanties van inwoners Nederlanders in 2022, uitgesplitst verschillende vakantie- en persoonskenmerken.

De vakanties van inwoners van Nederland worden beschreven in vier tabellen.

In tabel 1 worden vakanties in nederland en in het buitenland beschreven, waarbij binnenlandse vakanties worden uitgesplitst naar provincie. Naast het totaal aantal vakanties, komen verschillende aspecten van vakanties aan bod, te weten deelname aan vakanties, vakantieduur, totaal aantal overnachtingen en vakantiedagen, logiesvorm, organisatiegraad, vervoer, wijze van boeken, moment van boeken, accommodatie, vakantie-uitgaven, reisgezelschap, grootte van het reisgezelschap en soort vakantie.

In tabel 2 worden binnenlandse vakanties vakanties (uitgesplitst naar provincie) en buitenlandse vakanties opgesplitst naar de volgende persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, landsdeel woonprovincie, woonprovincie, maatschappelijke positie, inkomen, grootte van het huishouden en type huishouden.

In tabel 3 staat het aantal vakanties en overnachtingen in de verschillende COROP-gebieden.

In tabel 4 wordt het aantal toeristische vakanties en vakanties in een eigen recreatief onderkomen voor zowel binnen- als buitenland weergegeven voor diverse vakantiekenmerken. Ook vakantiedeelname, aantal vakantiedagen en overnachtingen, vakantieduur en vakantieuitgaven worden beschreven.