Nederlanders in het buitenland, 1 juli 2022

Deze publicatie bevat informatie over mensen met de Nederlandse nationaliteit die op basis van informatie afkomstig uit het register niet-ingezetenen (RNI) in het buitenland woonachtig zijn.
Mede op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het CBS 2 tabellen gemaakt met informatie over woonland, geboorteland en leeftijd van mensen met de Nederlandse nationaliteit die op basis van gegevens afkomstig uit de RNI in het buitenland verblijven.