Voortijdig schoolverlaters, 2020-2022

In deze tabellenset wordt informatie over gediplomeerde en ongediplomeerde voortijdig schoolverlaters gepresenteerd. Het gaat daarbij onder meer om het oordeel over de gevolgde opleiding, wat men is gaan doen na het verlaten van hun opleiding en wat de toekomstplannen zijn.
Deze tabellen zijn gebaseerd op drie edities van het schoolverlatersonderzoek (SVO); 2020, 2021 en 2022. Het Schoolverlatersonderzoek (SVO) heeft als doel inzicht te krijgen in de aansluiting van school naar werk of naar vervolgopleiding. Het CBS doet het Schoolverlatersonderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en werkt daarbij samen met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).