Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2021/’22

Tabellenset over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde studenten uit het hbo en wo uit de studiejaren 2007/’08 tot en met 2021/’22.

De tabellenset bestaat uit 7 tabellen. Elke tabel geeft zowel het aantal uitstromers uit het hoger beroepsonderwijs als uit het wetenschappelijk onderwijs aan en bij elke tabel staat een uitsplitsing van arbeidskenmerken in procenten. In tabel 1 (a en b) wordt een tijdreeks gegeven van uitstromers na het studiejaar 2007/'08 tot en met 2020/'21 op het peilmoment direct na uitstroom. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen uitstromers met en zonder diploma. Tabel 1a betreft cijfers inclusief en tabel 1b exclusief internationale studenten.

In de tabellen 2a en 2b is een tijdreeks gegeven van gediplomeerde uitstromers na het studiejaar 2009/'10 tot en met 2019/'20 op het peilmoment 1 jaar na uitstroom. Ook hier is tabel 2a inclusief en tabel 2b exclusief internationale studenten.

In de tabellen 3 t/m 6 zijn uitkomsten van de cohorten 2019/'20, 2020/'21 en 2021/’22 weergegeven. Van de cohorten met uitstromers na studiejaar 2019/'20 en 2020/'21 worden de arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde uitstromers gegeven op twee peilmomenten: direct na verlaten van het hbo of wo en één jaar na verlaten van het hbo of wo (beide voor de maand oktober). Van het cohort met uitstromers na studiejaar 2021/'22 worden alleen de arbeidsmarktkenmerken gegeven van direct na uitstroom. De arbeidsmarktkenmerken met als peilmaand oktober 2022 betreffen voorlopige cijfers.

De arbeidsmarktkenmerken worden gegeven voor de totale groep en uitgesplitst naar soort diploma en studierichting.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).