Verdeling

Verdeling

Actuele cijfers over de verdeling van de brede welvaart naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en migratieachtergrond. De brede welvaart is niet gelijk verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen. Soms stapelen gunstige en ongunstige uitkomsten zich op bij dezelfde mensen.

Samenvatting

Verdeling: samenvatting

Hoe hebben de verschillen in brede welvaart hier en nu tussen bevolkingsgroepen zich ontwikkeld?

Verdeling brede welvaart hier en nu

Stapeling

Verdeling: stapeling

Hoe stapelen (on)gunstige uitkomsten zich op bij bepaalde groepen? In welke mate komt deze stapeling voor en wat zijn de kenmerken zijn de personen bij wie dit voorkomt?