Werkloosheid per provincie

In het eerste kwartaal van 2023 was 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2022, was dat 3,6 procent. In het eerste kwartaal van 2023 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen (4,4 procent) en het laagst in Zeeland en Gelderland (beide 3,1 procent). Niet in alle provincies nam de werkloosheid toe. In Utrecht bleef ze gelijk, in Zeeland en Gelderland nam ze af.

Hoogste werkloosheidspercentage in Groningen

Groningen noteerde met 4,4 procent de hoogste werkloosheid in het eerste kwartaal van 2023, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland (beide 4,0 procent). Met 3,1 procent was de werkloosheid het laagst in Zeeland en Gelderland.

Werkloosheid in negen provincies gestegen

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de eerste kwartalen van 2022 en 2023 met 0,1 procentpunt toe. Vergeleken met een jaar geleden nam de werkloosheid in negen provincies toe maar niet in Utrecht, Zeeland en Gelderland. In Utrecht bleef ze gelijk, in Zeeland en Gelderland nam ze af.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie