Werkloosheid per provincie

In het vierde kwartaal van 2023 was 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het vierde kwartaal van 2022, was dat 3,5 procent. In het vierde kwartaal van 2023 was het werkloosheidspercentage het hoogst in Noord-Holland (3,9) en Zuid-Holland (3,7) en het laagst in Zeeland (2,5). In zeven provincies nam de werkloosheid af, in de overige vijf was er een toename.

Werkloosheid in zeven van de twaalf provincies gedaald

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de vierde kwartalen van 2022 en 2023 met 0,1 procentpunt af. De werkloosheid nam in zeven provincies af, het sterkst in Flevoland, Limburg (beide -0,5 procentpunt) en Zuid-Holland en Zeeland (-0,4 procentpunt).

Werkloosheidspercentage bijna elk jaar het laagst in Zeeland

Het werkloosheidspercentage was bijna elk jaar het laagst in Zeeland. In 2021 was de werkloosheid het laagst in Noord-Brabant. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen, in 2021 samen met Zuid-Holland. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. In 2020 - het eerste coronajaar - steeg de werkloosheid in bijna alle provincies om in 2021 en 2022 weer te dalen. In 2023 was verschilde de werkloosheid per provincie nauwelijks met het voorgaande jaar.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie