Werkloosheid per provincie

In het eerste kwartaal van 2024 was 3,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2023, was dat 3,7 procent. In het eerste kwartaal van 2024 was het werkloosheidspercentage met 4,2 het hoogst in de vier provincies Noord- en Zuid-Holland, Groningen en Flevoland. Het percentage was het laagst in Zeeland (2,8 procent).

Werkloosheid in zeven van de twaalf provincies gestegen

De werkloosheid in Nederland als geheel nam tussen de eerste kwartalen van 2023 en 2024 met 0,1 procentpunt toe. De werkloosheid nam in zeven provincies toe, het sterkst in Gelderland (0,4 procentpunt) en Flevoland en Utrecht (beide 0,3 procentpunt).

Werkloosheidspercentage bijna elk jaar het laagst in Zeeland

Het werkloosheidspercentage was bijna elk jaar het laagst in Zeeland. In 2021 was de werkloosheid het laagst in Noord-Brabant. Sinds 2015 is het werkloosheidspercentage het hoogst in Groningen, in 2021 samen met Zuid-Holland. Voor de meeste provincies geldt dat de werkloosheid in het afgelopen decennium het hoogste niveau bereikte in 2014 en vervolgens tot en met 2019 weer daalde. In 2020 - het eerste coronajaar - steeg de werkloosheid in bijna alle provincies om in 2021 en 2022 weer te dalen. In 2023 was verschilde de werkloosheid per provincie nauwelijks met het voorgaande jaar.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; provincie