Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het eerste kwartaal van 2023 was 3,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het eerste kwartaal van 2022 3,6 procent.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het eerste kwartaal van 2023 vaker werkloos dan mannen: respectievelijk 4,0 en 3,4 procent. Vergeleken met hun mannelijke leeftijdsgenoten was de werkloosheid vooral hoger onder vrouwen van 55 tot 65 jaar.

Werkloosheid sterkst gestegen bij vrouwen van 15 tot 25 jaar

Tussen het eerste kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 nam het werkloosheidspercentage bij vrouwen toe met 0,1 procentpunt, bij mannen bleef ze gelijk. De werkloosheid nam het sterkst toe onder vrouwen van 15 tot 25 jaar (0,6 procentpunt).

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid meer dan gehalveerd in periode 2013-2022

De werkloosheid is in de periode 2013-2022 meer dan gehalveerd (van 8,2 procent naar 3,5 procent). In 2020 - het eerste coronajaar - steeg de werkloosheid ten opzichte van het voorgaande jaar, bij jonge mannen en vrouwen het sterkst (respectievelijk 1,8 en 2,5 procentpunt). Bij jonge mannen daalde de werkloosheid in de erop volgende jaren weer met 4,1 procentpunt, bij jonge vrouwen was het herstel met 1,8 procentpunt geringer.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers