Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het vierde kwartaal van 2023 was 3,4 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat 3,5 procent.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het vierde kwartaal van 2023 vaker werkloos dan mannen: respectievelijk 3,5 en 3,3 procent. Vergeleken met hun mannelijke leeftijdgenoten was de werkloosheid wel lager onder vrouwen tot 25 jaar.

Werkloosheid gestegen bij mannen van 15 tot 25 jaar

Tussen het vierde kwartaal van 2022 en het vierde kwartaal van 2023 nam het werkloosheidspercentage af met 0,1 procentpunt. De werkloosheid nam - relatief sterk - toe onder mannen 15 tot 25 jaar (1,5 procentpunt).

Werkloosheid meer dan gehalveerd in periode 2013-2023

De werkloosheid is in de periode 2013-2023 meer dan gehalveerd. In 2022 was 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos, in 2023 3,6 procent. In 2020 - het eerste coronajaar - steeg de werkloosheid ten opzichte van het voorgaande jaar, bij jonge mannen en vrouwen het sterkst (respectievelijk 1,8 en 2,5 procentpunt). Bij deze jongeren daalde de werkloosheid in de erop volgende jaren, tot 2023. In 2023 nam de werkloosheid vooral bij jonge mannen weer relatief sterk toe.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers