Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het eerste kwartaal van 2019 was 3,7 procent (niet-seizoengecorrigeerd) van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het eerste kwartaal van 2018 nog 4,4 procent. In het afgelopen jaar daalde de werkloosheid het meest onder vrouwen van 55 tot 65 jaar.

Vrouwen jonger dan 25 en tussen 55 en 65 minder vaak werkloos dan mannen

Mannen in de beroepsbevolking waren het afgelopen kwartaal iets minder vaak werkloos dan vrouwen. In het eerste kwartaal van 2019 was het werkloosheidspercentage voor mannen 3,6 en voor vrouwen 3,8. Wel verschilt de werkloosheid tussen mannen en vrouwen naar leeftijd. Tot 25 jaar en in de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar waren mannen vaker werkloos dan vrouwen. Van 25 tot 55 jaar en van 65 tot 75 jaar is dit andersom en waren vrouwen juist vaker werkloos.

Werkloosheid vooral gedaald onder vrouwen van 55 tot 65 jaar

Tussen het eerste kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 nam het werkloosheidspercentage bij vrouwen meer af dan bij mannen, respectievelijk met -0,8 en -0,6 procentpunt. De daling was het sterkst voor vrouwen van 55 tot 65 jaar (-1,9 procentpunt). De werkloosheid onder de kleine groep vrouwen van 65 tot 75 jaar in de beroepsbevolking liet een relatief sterke toename zien.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Tot 25 jaar nam de werkloosheid af bij zowel mannen als vrouwen. Bij mannen boven 25 jaar was de werkloosheid in 2018 nog hoger dan die in 2008, het jaar voor de crisis. Bij vrouwen van 25 tot 45 jaar nam de werkloosheid af, net als bij de jongere vrouwen tot 25 jaar. De werkloosheid onder vrouwen was in 2018 0,5 procent lager dan in 2008. De werkloosheid onder mannen was in 2018 nog 0,7 procent hoger dan in 2008.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers