Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het tweede kwartaal van 2020 was 3,8 procent (niet-seizoengecorrigeerd) van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het tweede kwartaal van 2019 nog 3,3 procent.

Vrouwen en mannen in tweede kwartaal even vaak werkloos

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het tweede kwartaal van 2020 even vaak werkloos als mannen. Het werkloosheidspercentage was voor beiden 3,8. Binnen leeftijdsgroepen zijn er wel verschillen in werkloosheid tussen mannen en vrouwen. Mannen van 35 tot 55 jaar waren minder vaak werkloos dan vrouwen van diezelfde leeftijd. Tot 35 jaar en vanaf 55 jaar waren ze juist vaker werkloos.

Werkloosheid vooral gestegen bij jonge mannen en vrouwen

Tussen het tweede kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 nam het werkloosheidspercentage bij zowel mannen als vrouwen toe met 0,5 procentpunt. De stijging was het sterkst bij mannen en vrouwen tot 25 jaar (respectievelijk +3,4 procentpunt en +3,0 procentpunt). De werkloosheid nam ook bovengemiddeld toe bij mannen van 35 tot 45 jaar en vrouwen van 25 tot 35 jaar. De werkloosheid nam af bij 55-plussers.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Bij vrouwen was de werkloosheid in 2019 in alle leeftijdsgroepen lager dan in 2009. Ook bij mannen tot 25 jaar en van 45 tot 65 jaar was dat zo, maar bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar was de werkloosheid in 2019 nog hoger dan tien jaar eerder.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers