Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

In het eerste kwartaal van 2021 was 3,8 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dat in het eerste kwartaal van 2020 nog 3,3 procent.

Vrouwen vaker werkloos dan mannen

Vrouwen in de beroepsbevolking waren in het eerste kwartaal van 2021 iets vaker werkloos dan mannen, respectievelijk 3,9 en 3,7 procent. Naar leeftijd zijn er wel verschillen: vrouwen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar waren minder vaak werkloos dan mannen in die leeftijdsgroepen.

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Werkloosheid sterkst gestegen bij jonge vrouwen

Tussen het eerste kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 nam het werkloosheidspercentage bij mannen toe met 0,5 procentpunt en bij vrouwen met 0,6 procentpunt. De jeugdwerkloosheid nam het sterkst toe, met 3,3 procentpunt vooral bij vrouwen. Bij 25- tot 55-jarigen was de toename minder groot. Bij 55-plussers was er een lichte daling van de werkloosheid.

Ontwikkeling afgelopen tien jaar

In de afgelopen tien jaar waren er ook verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de ontwikkeling van de werkloosheid per leeftijdsgroep. Bij vrouwen was de werkloosheid in 2020 in alle leeftijdsgroepen lager dan in 2010, ondanks de recente stijging ook bij jonge vrouwen. Bij mannen tot 25 jaar en van 45 tot 65 jaar was dat eveneens het geval, maar bij mannen van 25 tot 45 jaar en van 65 tot 75 jaar was de werkloosheid in 2020 nog hoger dan tien jaar eerder. 

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname; kerncijfers